רישוי ופיקוח

​מנהל:​ חיים ביטון​

טלפון:​ 04-9596044​
פקס:​ 04-9892175​
דואר אלקטרוני:​ picuach@yoqneam.org.il

הנחיות להגשת בקשה לרישיון שילוט

מחלקת הפיקוח מבצעת אכיפת חוקי-העזר לרשות המקומית במגוון תחומים כגון: מניעת מפגעים, שמירה על הסדר והניקיון, ועוד.
המטרה המרכזית היא שמירה על סביבת מגורים נקייה ונטולת מפגעים.
הפעילות מתבצעת בכלל שטח השיפוט של יקנעם, לרבות אזורי התעשייה.
במחלקה פועלים פקחים אשר מבצעים סיורים מידי יום לצורך איתור מפגעים וטיפול בתלונות התושבים.
מפירי החוק נקנסים או מקבלים ברירות קנס, והמשך הטיפול בהם הוא מול ביהמ"ש לעניינים מקומיים.

חוקי עזר ונהלים

המחלקה עובדת בהתאם לחוקי העזר העירוני מצ"ב קישור לעיון.

רוכלות

מניעת רוכלות בישוב, אשר גורמת למטרד ,וטיפול על ידי אכיפה בהתאם לחוק העזר, לרבות העמדה לדין.

חניה

אכיפת חוק העזר לרשות " העמדת רכב וחנייתו" – אכיפה על ידי מסופונים ומתן קנסות בדגש על חניות נכים , ואכיפה סובב מרכזים הומים.

פינוי גרוטאות רכב

פינוי רכבים ישנים אשר אינם בתוקף ומהווים סכנה בטיחותית לסובבים אותם, ניתנת התראה לבעל הרכב למס' ימים ובמידה ולא יפנה , תפנה הרשות והתושב יחויב בעלות.