רשת מרכזי הספורט

מנהל מח' הספורט:​ ​​צור לביא 
נייד:​ ​ 0527950656
דואר אלקטרוני:​  zurlavi@yokneam.matnasim.co.il​  ​

הספורט כערך

הספורט והפעילות הגופנית, נושאי מסר של תרבות הם:
תרבות לנפש בריאה בגוף בריא, תרבות של אסתטיקה, של חברות, של פעילות בצוותא, של עזרה לזולת, של הגינות, תרבות המציבה בפני אתגרים של עשייה חיובית מבחינה אישית וחברתית, למען רווחת הקהילה ושיפור איכות החיים.

הפעילות החברתית והתרבותית בקהילה מתמקדת בתחום הספורט, אם במעורבות ישירה ואם בהתעניינות אקטיבית אוהדת, ומעבירה מסר ברור של חינוך לערכים ולמסירות.
הספורט נמדד בהישגים ובהצלחותיהם של קבוצות הייצוג, הפועלות בחזית חלון הראווה של היישוב.
 

פעילויות

שם הפעילותמיקוםמיועדתחוםהערות
אליפויות בתי ספראולם דהריכיתות ה'-ו'כדורשת בנות
קטרגל בנים
חינוך פורמלי
פרוייקט שחייהבריכה מקומיתכיתות ה'שחייהחינוך פורמלי
אומנויות לחימה   חינוך בלתי פורמלי
גודואולם ספורט ע"ש דהריגן –א'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
נוער ומבוגרים
אקיגיצו 
קרטהמתנ"ס יפה נוףגן –א'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
נוער ומבוגרים
  
טייקונדומתנ"ס יפה נוףגן –א'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
נוער ומבוגרים
קרטה 
איקידואולם ספורט ע"ש דהרינוער ומבוגרים  
סייףאולם ספורט ע"ש דהריג-ד'-ה'-ו'סייף 
קפוארהמתנ"ס אלוניםגן –א'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
נוער ומבוגרים
  
משחקי כדור
משחקי כדוראולם ספורט ע"ש דהריגן –א'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
התנסות בכל תחומי משחקי כדור 
קטרגלבתי ספר /אולם ע"ש דהריא'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
ליגה קטרגל ילדים 
קטרגל אבותאולם דהריהורים של תלמידי בתי ספר ביישובליגה קטרגל אבות 
כדורשת אמהותאולם דהריאמהות של תלמידי בתי ספר ביישובליגה כדורשת אמהות 
התעמלות
התעמלות אומנותיתאולם דהריגן –א'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
שילוב של התעמלות מחול ומכשיר יד 
התעמלות מכשירים /אקרובטיקהאולם דהריגן –א'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
שילוב של התעמלות ומכשירים 
בלט מקצועיאולם דהרילנבחרות ההתעמלות  
ספורט מים
שחייהבריכה ע"ש שרה שבץגן –א'-ב'
ג'-ד'-ה'-ו'
נוער ומבוגרים
לימוד/שיפור סגנון/אימון למתקדמים 
מנוי חורף למבוגריםבריכה ע"ש שרה שבץלשוחים בלבד  
עונת רחצה קיץבריכה ע"ש שרה שבץלקהל הפתוחקורסי שחייה
מנוי קיץ
 
עיצוב הגוף
חדר כושראולם ספורט /סמוך למגרשי טניסילדים ה-'ו'
נוער ו מבוגרים
  
חיטוביםמתנ"ס אלוניםנשיםהתעמלות פילטיס, עיצוב, אירובי,