ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז פומבי עבודות נגישות כוללנית בתי ספר יסודיים

מועד הגשה אחרון: 01/04/2019
קטגוריה: מכרזים כלליים

‏‏כ"א אדר א תשע"ט

‏13/03/2019

מכרז פומבי מס'  4/2019
עבודות נגישות כוללנית בתי ספר יסודיים

עיריית יקנעם עילית מכריזה בזה על מכרז פומבי:

עבודות נגישות כוללנית בתי ספר יסודיים

סיווג קבלנים: ג'-100

סיור קבלנים ייערך  ביום  א' 17/03/19, בשעה 15:00, יציאה ממשרדי מינהל הנדסה, עיריית יקנעם, רחוב צאלים 1.
את טפסי המכרז ניתן לרכוש בלשכת מנכ"לית  העירייה, החל מתאריך 13/03/2019 ,בשעות העבודה הרגילות, תמורת 500₪, אשר לא יוחזרו.
פרטים נוספים אפשר לקבל במחלקת מינהל הנדסה  טל': 04-9596031.
הצעה בעותק אחד בלבד, בצירוף ערבות בנקאית חתומה , אוטונומית, לטובת העירייה צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 5% מערך ההצעה כולל מע"מ, בתוקף עד לתאריך 30/06/2019,  ולצרפה להצעה.  יש למסור ידנית למנכ"לית העירייה במעטפת המכרז נושאת ציון מכרז
מס' 4/2019 עד לתאריך 01/04/19 בשעה 12.00.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר