ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש\ה רכז תחום איכות הסביבה תעשיות, רישוי עסקים ותברואן

מועד הגשה אחרון: 16/06/2019
קטגוריה: דרושים

מכרז חיצוני מס' _17/2019

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת:

 רכז תחום איכות הסביבה תעשיות, רישוי עסקים ותברואן

תיאור המשרה:  רכז תחום  איכות הסביבה תעשיות,  רישוי עסקים ותברואן

שיעור משרה:     100%

כפיפות:            מנהל יחידה סביבתית

 דירוג/דרגה:      דירוג דרגה

תיאור התפקיד
רכז תעשיות ורישוי עסקים

ביצוע מעקב ובקרה על יישום ההנחיות הסביבתיות בעיריית יקנעם  על פי תכנית מוסדרת.

עדכון , מעקב ובקרה על יישום הנחיות הסביבתיות ברישיון העסק, לרבות שפכי תעשייה ותקנות סביבתיות.

פיקוח מפעלים.

יישום רפורמה ברישוי עסקים.

ניטור ובקרה עפ"י חוקי המדינה.

טיפול בארועי  חומ"ס.

מתן חוות דעת סביבתיות .

עבודה מול משרדי ממשלה.
 
תברואן

מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית, ולשם שמירה על איכות הסביבה .

מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק (לגבי עסקים המחויבים ברישוי).

אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקח על פעולות הדברה.

קיום יחסי גומלין מול רשויות המדינה ( משרד הבריאות, משרד החקלאות, וכל גורם אכיפה על פי דין).

פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית.

טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות- מסירת חוות דעת, הודעות וצווים.

דרישות המשרה:
השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקבל הכרה מהמחלקה להעברת תאריך אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות ולאחר סיום בהצלחה של לימודיה השלמה.

או

תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 15 לחוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג-2012. או

שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה

או

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה- איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.

ניסיון מקצועי

ניסיון מוכח בעבודה בתחומים סביבתיים או ברגולציה או בניהול פרויקטים ציבוריים או בתעשייה כלהלן: לבעלי תואר ראשון: שנתיים לפחות מיום הזכאות לתואר; לבעלי תואר שני:  תקופת התואר השני תתקבל כניסיון. לבעלי תואר הנדסאי איכות סביבה: שלוש שנים לפחות מיום הזכאות לתואר. דרישות ניסיון רצויות: ניסיון בעבודה (בקרה, תכנון או ייעוץ), רישוי עסקים, בכתיבת תוכניות עבודה, ניהול פרויקטים.

יתרון לניסיון של שנתיים בעבודה בתחום המקצועי הרלוונטי או ביחידה סביבתית ברשות מקומית/באיגוד ערים.
כישורים אישיים: : ידיעת השפה העברית על בוריה, יכולת ארגון תכנון והובלה,  כושר עבודה בצוות,  כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים, יכולת תיעדוף משימות .

הצעות מועמדים: יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: limors@yoqneam.org.il. עד לתאריך 16/06/2019 בשעה: 08:00.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               בכבוד רב,

סימון אלפסי

 ראש העיר

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך. זאת בהתאם

להוראת סעיף 8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח - 1988.