ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז פומבי מערכות אוורור וסינון ממ"קים הרחבת קריית חינוך "שער הגיא"

מועד הגשה אחרון: 19/07/2019
קטגוריה: מכרזים כלליים

‏‏י"ז סיון, תשע"ט

‏20 יוני, 2019

מכרז פומבי מס'  23/2019
מערכות אוורור וסינון ממ"קים הרחבת קריית חינוך "שער הגיא"

עיריית יקנעם עילית מכריזה בזה על מכרז פומבי:

מערכות אוורור וסינון ממ"קים הרחבת קריית חינוך "שער הגיא"

סיווג קבלנים: ניסיון קודם

סיור קבלנים ייערך  ביום  א' 07/07/19, בשעה 09.00, יציאה ממשרדי מינהל הנדסה, עיריית יקנעם, רחוב צאלים 1.
את טפסי המכרז ניתן לרכוש בלשכת מנכ"לית  העירייה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת 500₪, אשר לא יוחזרו.
פרטים נוספים אפשר לקבל במחלקת מינהל הנדסה  טל': 04-9596031.

הצעה בעותק אחד בלבד, בצירוף ערבות בנקאית חתומה , אוטונומית, לטובת העירייה צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 5% מערך ההצעה כולל מע"מ, בתוקף עד לתאריך 17/10/2019,  ולצרפה להצעה.  יש למסור ידנית למנכ"לית העירייה במעטפת המכרז נושאת ציון מכרז
מס' 23/2019 עד לתאריך 18/07/19 בשעה 12.00.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר