ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש/ה עובד סוציאלי טיפול בנפגעי התמכרויות – נוער ומבוגרים

מועד הגשה אחרון: 18/08/2019
קטגוריה: דרושים

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש:

  עובד סוציאלי טיפול בנפגעי התמכרויות – נוער ומבוגרים

פרטי משרה:      עו"ס התמכרויות

היקף משרה:      50%

כפיפות:             מנהלת האגף לשירותים חברתיים

דירוג/דרגה:       על פי אוגדן תנאי שירות (י-ח)
 
תיאור תפקיד:

עובד סוציאלי הפועל במסגרת המחלקה לש"ח /אגף הרווחה - בתפקידו אחראי למתן טיפול לאנשים על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים והתמכרות  התנהגותית  לבני נוער (גילאי) 18 - 12 ולמבוגרים 18 +.

טיפול בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול פרטני ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול רלבנטיים.

פיתוח וקיום  קשרים עם אנשים ומוסדות  בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול לאוכלוסיות היעד של מוסדות אלה (שלוחה)

מתן שירותי טיפול וגמילה לאנשים על רצף ההתמכרות.

שיפור מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.

ביצוע  איתור יישוג ועבודת רחוב בזירות ומתחמים בקהילה של אוכלוסייה על רצף ההתמכרות.

מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות בכל מקום לצרכי איתור וטיפול.

ליווי תהליך ביצוע  בדיקות סטטוס השימוש בחומרים פסיכואקטיביים על ידי הלקוחות.

ייעוץ לעובדים סוציאליים בתחומים אחרים בטיפול במתמכרים לאלכוהול .

הפעלת מדריך  ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.

ניהול רישום ומעקב אחר תוכניות ההתערבות בתיק לקוח ממוחשב ומדווח לממונים בכתב ובע"פ.

השתתפות  בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים.

דרישות המשרה:

עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.

ניסיון של שנתיים  לפחות בעבודה טיפולית.

רישום בפנקס העובשים הסוציאליים

בוגר קורס בסיסי לטיפול בנפגעי התמכרויות  (חובה להשלים הקורס במשך השנה הראשונה לעבודתו).

כישורים

שליטה מלאה בעברית – בכתב ובעל פה.  שליטה מלאה בתוכנות מחשב ואופיס.

כישורים אישיים: כושר מנהיגות, אמינות ומהימנות אישית, חריצות ויוזמה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ , יכולת עבודה בצוות, תקשורת בינאישית גבוהה, יכולת מיפוי, ארגון והנעת תהליכים. אופטימיות וחשיבה חיובית. כושר למידה.

הצעות מועמדים: יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: limors@yoqneam.org.il. עד לתאריך 18/8/2019 בשעה: 14:00. 

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר.

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך . זאת בהתאם להוראת סעיף  8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח -  1988.