ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש/ה מנהל מרכז השכלה

מועד הגשה אחרון: 20/08/2019
קטגוריה: דרושים

מכרז חיצוני מס' 31/2019

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה , והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת:

מנהל מרכז השכלה-היל"ה ביחידה לקידום נוער

 
שיעור המשרה:         50%

היחידה:                             אגף החינוך.

דרגה:                               עפ"י אוגדן תנאי השירות, על בסיס הנתונים האישיים.

תאור התפקיד:

מנהל ומפעיל מערכת למידה - תוכנית היל"ה, במסגרת היחידה לקידום נוער ברשות המקומית. הלמידה מכוונת להשלמת השכלה (פורמלית ולא פורמאלית) במסלולי למידה הלימודים מיועדים לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמלית.

          מאתר ומרכז נתונים על הנערים הנזקקים להשלמת השכלה, בתיאום עם מנהל היחידה לקידום נוער ברשות המקומית.

          אחראי לאבחון הנערים ושילובם בתוכנית למידה מותאמת.

          אחראי לקליטת בני הנוער ושילובם בתוכנית היל"ה.

          אחראי להתאמת המסגרת הלימודים, לתוכנית הלימודים .

 שותף באיתור ובגיוס המורים המתאימים להוראה של תלמידי היל"ה.

 מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות.

 שותף לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים.

 מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם.

          עוקב אחר ההישגים הלימודים ואחראי על דיווח ושיקוף של הישגי הלומדים.

          אחראי בפני מנהל היחידה לקידום נוער ברשות  והממונה על קידום נוער במחוז, להפעלה נכונה של המשאבים העומדים לרשותו.

          מגיש דוחות ביצוע, בהתאם לנדרש.

          מצוי בקשר ומקבל הנחיה מהמנחים ופועל על פי מדיניות קידום נוער במשרד החינוך ועל פי הנחיות המנחים של הזכיין הפדגוגי.

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: תואר ראשון באח מהתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי החברה, קידום נוער, מינהל חינוכי, ייעוץ חינוכי.

תעודת הוראה בחטיבה העליונה.

הכשרה – חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס מנהלים/אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת, שאושרה מראש, ע"י מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באגף.

ניסיון מקצועי:

4 שנות ניסיון באחד לפחות מהתחומים הבאים: הוראה בחטיבה עליונה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה יועדפו בעלי ניסיון בהוראה בהיל"ה או בהוראת נוער בסיכון.

כישורים אישיים

יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות. יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה. יכולת להנחות מורים.
יכולת להכין ולהתאים תוכניות לימוד לצורכי הלומדים. הכרת תוכניות לימודים.

רישון לעיסוק בתפקיד - רישיון הוראה מטעם משרד החינוך.

הגבלות כשירות

עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי/מהפיקוח המחוזי.

העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה, הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון, הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים, בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להורות.

הצעות מועמדים:

יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: limors@yoqneam.org.il. עד לתאריך 20/8/2019 בשעה: 08:00.  

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד