ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש/ה קצין ביקור סדיר (קב"ס)

מועד הגשה אחרון: 21/08/2019
קטגוריה: דרושים

מכרז חיצוני מס' 32/2019

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת 

קצין ביקור סדיר (קב"ס)

תואר המשרה: קצין ביקור סדיר (קב"ס)

שעור המשרה:  100%

כפיפות:          מנהלת מינהל חינוך

 דירוג/דרגה:  על פי אוגדן תנאי שירות

תאור התפקיד:

עובד רשות מקומית אשר שר החינוך הסמיכו לעניין זה , תפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במערכת החינוך .

עיקרי התפקיד:

  • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה
  • איתור ומניעת נשירה של תלמידים
  • טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים
  • ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
  • ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל תואר אקדמי, ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך.  עדיפות לתואר אקדמי בתומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתנכית מאלה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ( שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

בעל תעודה הוראה

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל- הוראה  בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור הנדסאי רשום- הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון

עבור טכנאי רשום- הוראה בבית ספר בשמך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון .


דרישות נוספות

שפות – עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה office.

רישום פלילי- העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הגבלות כשירות

עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 הורשע בעבירה שיש ב כדי לפגוע בביטחון המדינה

הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש כעובד חינוך

הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

עבודה בשעות בלתי שגרתיות

עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 3-18, חינוך מיוחד עד גיל 21)

כישוריים אישיים: כושר ביטוי בכתב ובע"פ, יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים, הורים ילדים ובני נוער. אמינות ומהימנות ,עמידת בלחצים, יכולת למידה עצמית, ייצוגיות, תקשורת בינאישית טובה, יכולת טיפול במספר נושאים במקביל, רישיון נהיגה חובה

מנהלה:

יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: limors@yoqneam.org.il. עד לתאריך 21/8/2019 בשעה: 08:00.  

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים  ונשים כאחד.