ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש/ה מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה

מועד הגשה אחרון: 29/09/2019
קטגוריה: דרושים

מכרז חיצוני  מס' 34/2019

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת 

מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה/יחידה סביבתית יקנעם

תואר המשרה:  מנהל  מחלקת איכות הסביבה/יחידה סביבתית

שעור המשרה:               100% 

כפיפות:                        מנהל תפעול/מנכ"לית העירייה

 דירוג/דרגה:                  המועמד/ת שת/יבחר, ת/יועסק בחוזה העסקה אישי בשיעור 30%-40%   
 משכר מנכ"ל לפי דרגת הרשות, וזאת בהתאם לכללים וההנחיות של משרד 
הפנים לגבי העסקת עובדים בכירים ברשויות המקומיות. כניסתו של הסכם  
 העסקה כאמור, מותנה בקבלת אישור משרד הפנים.

 

תיאור  התפקיד:

ביצוע מדיניות המשרד להגנת הסביבה.

גיוס תקציבי פעילות ופרויקטים מגופים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

ניהול ומעקב תקציבי.

תכנון עבודה שנתי ורב שנתי ומעקב ביצוע.

ייצוג היחידה הסביבתית בכל מוסדות הרשויות החברות ביחידה.

הנחיה מקצועית ויעוץ בתחומי איכות הסביבה לכל הגורמים ברשויות החברות ביחידה.

השתתפות בצוותי עבודה מקצועיים בין-משרדיים העוסקים בתחומי איכות הסביבה.

ליווי הליכי חקיקת חוקי עזר סביבתיים ברשויות החברות ביחידה.

ליווי הליכי אכיפת חוקי איכות הסביבה ברשויות החברות ביחידה.

מתן מענה לפניות הציבור ברשויות החברות ביחידה, בנושאי איכות הסביבה.

ליווי מהלכי התכנון והביצוע של תשתיות בתחום איכות הסביבה.

קיום קשר שוטף עם גורמים רלוונטיים במשרד להגנת הסביבה.

ניהול צוות עובדי היחידה.

 

פירוט המטלות והמשימות העיקריות:

תכנון סביבתי –

 • מעורבות בתהליכי תכנון מקומיים והכנסת השיקול הסביבתי לתכניות שונות.
 • בדיקת תכניות תכנון ובנייה ומתן הנחיות סביבתיות עבור בקשות להיתרי בניה לפרויקטים  
              בעלי השלכה סביבתית.
 • הכנת חוות דעת לתכניות בשלבי התכנון הראשוניים והמתקדמים.
 • חינוך סביבתי-  
 • מנחה ומדריך מוסדות חינוך ,עובדי הוראה וגופים העוסקים בתחום החינוך הרשות  
              המקומית, בנושאי איכות סביבה.
 • מתאם פעילות משותפת בין כל הגורמים ברשות הפועלים למען הסביבה.
 • כותב עורך ומפיץ חומר חינוכי והסברתי לבתי ספר ולגורמי חינוך ברשות.
 • מארגן השתלמויות וימי עיון בתוך הרשות ובמוסדות חינוך.
 • ניהול כוח אדם ביחידה לרבות, הפיקוח הסביבתי, תחום תעשיות ותחום המיחזור.
 • גיוס תקציבים וקולות קוראים בתחום העיסוק של המחלקה.
 • בניית תקציב ותכנית עבודה שנתית ודיווחים בתיאום המשרד להגנ"ס והוצאת התוכנית לפועל.
 • ההשתתפות קבועה בפורומים הדורשים את השתתפות היחידות הסביבתיות.
 • פיתוח קשרי עבודה עם גורמי חוץ, כמו משרדי ממשלה וגופים ציבוריים ופרטיים אחרים, אשר עשויים לסייע לרשויות בעבודתן.
 •  ייעוץ סביבתי לראש הרשות, סיוע מקצועי ותיאום עם גורמים שונים ברשות הפועלים בתחומי סביבה אחרים.
 • דרישות התפקיד:

 • השכלה
 • תעודות על השכלה אקדמית - תואר ראשון בהנדסת סביבה או הנדסה כימית,  הנדסת קרקע ומים, או ביולוגיה, או תכנון
 • ערים או גיאוגרפיה, ניהול משאבי טבע וסביבה, חינוך או כל תואר רלוונטי אחר אשר יאושר על ידי וועדת המכרזים של
 • רשות המקומית  

עדיפות לבעלי תואר שני במקצועות אלה.

ניסיון

ניסיון מקצועי
ארבע שנות ניסיון בתחום המקצועי הרלוונטי או ביחידה סביבתית ברשות מקומית/באיגוד ערים.

ניסיון ניהולי

בעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות.

הקבלה למשרה כרוכה בראיון מקצועי בתחום הגנת הסביבה.

דרישות תפקיד נוספות

 • הצגת תעודת יושר ממשטרת ישראל.
 • הבנה מעמיקה של תחומי איכות הסביבה, חקיקה ואכיפה, תשתיות אזרחיות ותעשיה.
 •  
 •  בעל יכולת ניהול מו"מ. בעל ניסיון בניהול תקציבי. עבודה עפ"י נוהלי המשרד להגנת  הסביבה.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.  שליטה טובה במחשבים ובישומי אופיס.  ידיעת השפה האנגלית.
 •  רישיון נהיגה.
   
  הגשת מועמדות: יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: limors@yoqneam.org.il. עד לתאריך 29/09/2019 בשעה: 08:00.  

 בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד