ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש/ה עו"ס קהילתי-מוטב יחדיו

מועד הגשה אחרון: 29/09/2019
קטגוריה: דרושים

מכרז חיצוני  מספר 35/2019

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש: 

עו"ס קהילתי-מוטב יחדיו

 

פרטי משרה:      עו"ס קהילתי- מוטב יחדיו

היקף משרה:      100%

כפיפות:             מנהלת האגף לשירותים חברתיים

דירוג/דרגה:       על פי אוגדן תנאי שירות

תיאור תפקיד:

ייזום וקידום מודלים להגברת הפיקוח החברתי הלא פורמאלי  מתכלל עבודה קהילתית תומכת ילדים ובני נוער במצבי סיכון

איתור צרכים והקמת תשתיות קהילתיות והובלת מתנדבים ופעילים.

ליווי והכוונה של מיזמים קהילתיים המובלים ומבוצעים על ידי מתנדבים ופעילים.

פיתוח יוזמות שיענו על צרכים קהילתיים

קידום ופיתוח מענים שכונתיים המתבססים על תכניות ושירותים קיימים בקהילה תוך הגברת תחושת הקהילתיות והכנסת שיקולים חברתיים לפיתוח המרחב הפיזי.

דרישות התפקיד

עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

 

ניסיון:
עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בעבודה קהילתית.      

נכונות לעבודה בשעות אחה"צ והערב.

 

כישורים

שליטה מלאה בעברית – בכתב ובעל פה.  שליטה מלאה בתוכנות מחשב ואופיס.

 

כישורים אישיים: כושר מנהיגות, אמינות ומהימנות אישית, חריצות ויוזמה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ , יכולת עבודה בצוות, תקשורת בינאישית גבוהה, יכולת מיפוי, ארגון והנעת תהליכים. אופטימיות וחשיבה חיובית. כושר למידה.

דרישות עיסוק מיוחדות- נדרשת גמישות בשעות העבודה. נדרשת עבודה גם בשעות אחה"צ והערב.

 

הצעות מועמדים: יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: limors@yoqneam.org.il. עד לתאריך 29/09/2019 בשעה: 08:00.  

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך . זאת בהתאם להוראת סעיף  8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח -  1988.