ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש/ה מנהל יחידת פיקוח על הבנייה בוועדה מקומית

מועד הגשה אחרון: 29/03/2020
קטגוריה: דרושים

מכרז מספר חיצוני  15/2020

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש: 

 מנהל יחידת פיקוח על הבנייה בוועדה מקומית

פרטי משרה:     מנהל יחידת פיקוח על הבנייה בוועדה מקומית

היקף משרה:     60% משרה

כפיפות:  אדריכלית הועדה/מהנדס העיר

דירוג/דרגה:  על פי אוגדן תנאי שירות

תיאור תפקיד:

פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה ולתוכניות החלות. איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון.

עיקרי התפקיד:

ניהול יחידת הפיקוח לרבות מתן דוחות בגין חריגות בניה, הגדרה וניהול משימות, ניהול תהליך הכנת התיק למשפט מול התובעת העירונית, קביעת נהלי עבודה, לרבות  יעדים ומטרות.

הפעלת סמכויות מנהל יחידת פיקוח על חוק התכנון ובניה התשכ"ה 1965 על כל תיקוניו מעת לעת

פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון.

איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון.

מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה

ידע והשכלה:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. רצוי בתחומים הבאים: משפטים, הנדסת בנין/אדריכלות, הנדסאי בנין/אדריכלות, גיאוגרפיה,, תואר שני בתכנון עירוני או אזורי. יתרון לבעלי תואר אקדמי שני

בתחומים האמורים לעיל. או  הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 באותם תחומים. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

הכשרה

המועמד יחויב לסיים בהצלחה- קורס הכשרה למנהלי פיקוח, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת המינוי.

מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית,יחויב בנוסף לעבור בהצלחה קורס הכשרה למפקחים בכירים,לא יאוחר משנה מתחילת מינויו.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר שני או תואר ראשון בהנדסה או באדריכלות –3 שנות ניסיון בתחום הפיקוח והאכיפה כמפקח תכנון ובנייה מוסמך או שלוש שנות ניסיון כחוקר בגוף ציבורי מוכר או שלוש שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה בתחומים סביבתיים.

עבור בעל תואר ראשון-  4 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

עבור הנדסאי רשום- 5שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

עבור טכנאי מוסמך- 6 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

דרישות נוספות

מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית,יחויב בנוסף לעבור בהצלחה קורס הכשרה למפקחים בכירים,לא יאוחר משנה מתחילת מינויו.

מועמד יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהלי פיקוח, לא -יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.

יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה .OFFICE .

רישיון נהיגה בתוקף.

היעדר רישום פלילי.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה, , עבודה בשעות לא שגרתיות, , עבודת שטח ונסיעות מרובות

, יכולת עמידה בלחצים, עבודה בממשקים עם גורמים ממשלתיים , הדרכה והנחייה והנעת עובדים

ידע בתכון ובנייה, כושר ארגון.

הערה : תינתן עדיפות למועמדים אשר מוכשרים כמפקחים אדומים

מינהלה:

הצעות מועמדים: יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: jobs@yoqneam.org.il  עד לתאריך 29/03/2020 בשעה: 08:00.  

 בכבוד רב,

סימון אלפסי- ראש העיר

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך . זאת בהתאם להוראת סעיף  8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח -  1988.