ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש/ה עו"ס אינטק ותכנון טיפול

מועד הגשה אחרון: 29/03/2020
קטגוריה: דרושים

מכרז חיצוני 12/2020  

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים בהתאם לפקודת העיריות  ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת

עו"ס אינטק ותכנון טיפול

דרוג :                העובדים הסוציאליים

דרגה:                ח-ו , י-ח

היקף משרה:      83% (33% ריכוז ות"ת 50% מיון ואבחון).

תיאור  התפקיד: עובד מיון ואבחון

ריכוז מידע על הפונה ועל צרכיו, אבחון הבעיה, טיפול עצמאי במקרים מיוחדים.

בדיקת האפשרויות השונות לסיוע בבעיה במסגרת האגף או מחוצה לה בהתאם לצרכים בהסתמך על תע"ס .

תיאור תפקיד מרכז ועדת החלטה

מתן יעוץ לעו"ס במחלקה לש"ח על הצורך להפנות מקרים לדיון בוועדה. קבלת חומרים לוועדה קביעת מועדים לישיבות וסדר דיוניה עפ"י הנחיות תע"ס. הזמנת חברים קבועים כולל זימוני עד הוק. הנחיית דיוני הועדה לשם השגת מטרותיה שהינן קביעת תוכנית טיפולית לילד ולמשפחתו ומעקב ביצוע בהתאם ללוז שנקבע. תיעוד החלטות הועדה באופן ממוחשב

דרישות המשרה:

עו"ס תואר ראשון

ניסיון של 3 שנים לפחות כע"ס משפחה

רישום בפנקס העו"סים

יכולת עבודה בצוות רב מקצועי.

ידע בעבודה מחשובית

יכולת עבודה בשעות גמישות
 

דרישות נוספות

יכולת ראיה מערכתית והבנת תהליכים משפחתיים, יכולת איתור  המשפחות המתאימות לתכנית, בניית תכנית טיפול המתאימה לצרכי המשפחה,  קיום וועדות תכנון טיפול והערכה. בנוסף התפקיד דורש יכולת לנהל, לרכז ולהדריך צוות.  באחריות העו"ס לנהל קשר שוטף עם שותפי תפקיד: עו"ס המשפחה, ושירותים רלוונטיים בקהילה.

דרישות מיוחדות : לפחות פעם בשבוע עבודה בשעות אחה"צ.

הצעות מועמדים: יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן.את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: jobs@yoqneam.org.il  עד לתאריך 29/03/2020 בשעה: 08:00.  

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך . זאת בהתאם להוראת סעיף  8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח -  1988.