ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

דרוש/ה ראש צוות עובדי חשמל

מועד הגשה אחרון: 29/03/2020
קטגוריה: דרושים

מכרז מס' 11/2020

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת :

ראש צוות עובדי חשמל  

תיאור המשרה: ראש צוות עובדי חשמל

שיעור משרה:     100%

כפיפות: מרכז תחום פיקוח, בקרה והאחזקה של תשתיות ומתקנים במרחב הציבורי/מנהל תפעול

 דירוג/דרגה:      דירוג דרגה /37-39

תיאור התפקיד:

תכנון ופיקוח של מערכות  חשמל ותאורה ציבוריות.

אחריות על תחזוקת מערכת התאורה בישוב; ביצוע תחזוקה שוטפת , איתור מפגעים, ביצוע עבודות שיפור והחלפה.

אחריות על תחזוקת מערכת החשמל בכלל מבני העירייה  ביצוע תחזוקה שוטפת , איתור מפגעים, ביצוע עבודות שיפור והחלפה

אחריות ליצירת קשר, הפעלה ופיקוח של קבלני משנה,  לטיפול בתחזוקה בכלל הנושאים הקשורים לחשמל בעיר.

ניהול ומעקב אחר כלל האישורים הנדרשים  על פי תקן למתקנים ומבנים באחריות הרשות המקומית.

אחריות על בדיקת תוכניות חשמל ותאורה  בתיאום עם מחלקות העירייה.

בדיקה ואישור מערכות חשמל ותאורה בטרם מתן טופס 4.

ידע בניהול תקציבי.  

דרישות המשרה:

בגרות מלאה, הנדסאי חשמל יתרון.

רישיון חשמלאי מוסמך .

הכרות עם החוקים  והתקנות בתחום החשמל.

ניסיון מקצועי של 2 שנים בתפקיד חשמלאי מוסמך .

ניסיון בתאורת רחובות, יתרון.

כישורים אישיים: : ידיעת השפה העברית על בוריה, יכולת ארגון תכנון והובלה,  כושר עבודה בצוות,  כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים, יכולת תעדוף משימות .

הצעות מועמדים: יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, ו"טופס למבקש משרה בעירייה" המצוי באתר העירייה שכתובתו: www.yoqneam.org.il.   מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש לעיריית יקנעם , עבור מנהלת משאבי אנוש, ת.ד. 1 יקנעם בדואר אלקטרוני: jobs@yoqneam.org.il  עד לתאריך 29/03/2020 בשעה: 08:00.  

                                                                                                                                    בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך. זאת בהתאם להוראת סעיף 8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח - 1988.