ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז לביצוע עבודות עפר ותימוך בשכונת שער הגיא יקנעם

מועד הגשה אחרון: 26/07/2020
קטגוריה: מכרזים כלליים

‏28 יוני 2020

‏ו' תמוז תש"פ

מכרז פומבי מס'  4/2020

לביצוע עבודות עפר ותימוך בשכונת שער הגיא יקנעם

תיאור נושא המכרז

החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ מזמינה בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות עפר ותימוך בשכונת שער הגיא, יקנעם עילית.

משך ביצוע העבודות: 9 חודשים קלנדאריים.

סיווג קבלני: ענף ראשי כבישים, תשתיות ופיתוח בסיווג ג – 200 וענף בנייה ראשי בסיווג ג – 100.

המקום והמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז: משרד החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ, יום א' תאריך   26.07.20  בשעה 12:00.

סיור קבלנים חובה: יום א'  12/07/20, בשעה 10:00 במשרדי החברה קרוואן בשכונת שער הגיא.

המקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי המכרז:

            את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 2,000 ₪ במזומן כולל מע"מ שלא יוחזרו. החל     מתאריך 12/07/20, במשרד החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ, רחוב הצאלים   3          בניין הסתדרות, בשעות 08:00-13:00.

פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון מס' 04-6888766 או במייל EcoComp@yoqneam.org.il

                                                                                                            בכבוד רב,

                                                                                                           בועז שלמה
                                                                                                            מנכ"ל חכ"ל