ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז אספקה והתקנת מערכת הקרנה קולנועית לתיאטרון יקנעם עלית

מועד הגשה אחרון: 19/07/2020
קטגוריה: מכרזים כלליים

‏30 יוני, 2020

‏ח' תמוז, תש"פ

מכרז פומבי מס'  05/2020

אספקה והתקנת מערכת הקרנה קולנועית לתיאטרון יקנעם עלית

עיריית יקנעם עילת מכריזה בזה על מכרז פומבי:

אספקה והתקנת מערכת הקרנה קולנועית לתיאטרון יקנעם עלית

את טפסי המכרז ניתן לרכוש בלשכת מנכ"לית העירייה, החל מתאריך 6/7/2020,  בשעות העבודה הרגילות, תמורת  300 ₪, אשר לא יוחזרו.

פרטים נוספים אפשר לקבל בלשכת מנכ"לית  העירייה טל': 04-9596116.

סיור קבלנים ייערך  ביום  ד', 08/07/20, בשעה 11.00, יציאה ממשרדי, עיריית יקנעם,
רחוב צאלים 1.
ההצעה תוגש בעותק מקור+ העתק, בצירוף ערבות בנקאית חתומה, אוטונומית, לטובת העירייה צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 25,000 ₪ , בתוקף עד לתאריך 19/10/2020,  ולצרפה להצעה.  יש למסור ידנית למנכ"לית העירייה במעטפת המכרז נושאת ציון מכרז מס' 5/2020 עד לתאריך 19/07/20 בשעה 12.00.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בכבוד רב,

סימון אלפסי- ראש העיר