ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

מועד הגשה אחרון

תיאור

קטגוריה

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הארכת מכרז איטום בריכות נחל קרת

מועד הגשה אחרון: 01/11/2020
קטגוריה: מכרזים כלליים

ג' חשון תשפ"א

‏‏21/10/2020

הארכת מכרז מס' 10/2020

איטום בריכות נחל קרת

עיריית יקנעם עילית מכריזה בזה על הארכת מכרז  10/2020  איטום בריכות נחל קרת

את טפסי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך 25/10/2020 בלשכת מנכ"לית העירייה ,

תמורת 1,000 ₪ אשר לא יוחזרו.

פרטים נוספים אפשר לקבל במחלקת תפעול אצל מר דוד דוד טל': 052-8745941 .
הצעה בעותק אחד בלבד, בצירוף ערבות בנקאית חתומה , אוטונומית, לטובת העירייה צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 5% מערך ההצעה כולל מע"מ, בתוקף עד לתאריך 19/01/2021,  ולצרפה להצעה. 

יש למסור באופן ידני בלבד לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"לית העירייה במעטפת המכרז נושאת ציון מכרז מס' 10/2020 עד לתאריך 01/11/2020 בשעה 12.00.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

סימון אלפסי

ראש העיר

לצפיה במכרז, הקליקו על הקישור ..

מכרז איטום בריכות נחל קרת 10.2020.pdf