קוד אתי

כללי אתיקה לעובדי עיריית יקנעם

דבר מזכיר/גזבר העירייה:

  • אתיקה היא אחת מאבני היסוד החשובות של כל שירות ציבורי ובלעדיה לא ייכון שירות נאות אשר מסוגל לקיים את ייעודו על פי אמות מידה ראויות , יעילות ובתקינות מנהלית.
  • הקוד האתי נועד לגבש התנהגות ראויה בעירייה, לכוון את עשייתם המקצועית של עובדיה, ולקבוע אמות מידה להערכת התנהגות עובד .
  • הנהלת העירייה החליטה להחיל את כללי האתיקה אשר גובשו בשירות המדינה על עובדי העירייה, תוך התאמתם לצרכי העירייה וכחלק בלתי נפרד ממערך הניהול והתרבות הארגונית.
  • ערכי הליבה העיקריים אותם חרטה העירייה על דגלה
  • שירות הציבור במסירות ונאמנות, יושר ואמינות, מקצועיות, כבוד ואנושיות, שיתוף פעולה וסודיות.

 

הקפדה על כללי האתיקה היא מחויבות של כולנו כלל עובדי העירייה מתוך מחויבות לרמת התנהגות ניאותה לשיפור איכות השירות הניתן לציבור, ובהתאמה לשיפור התדמית של העירייה ועובדיה כלפי ובעיני הציבור.

לצפייה בקוד האתי של עיריית יוקנעם לחץ כאן >>