מכרזים ודרושים

מכרזים:

חברי וועדת מכרזים:

יורי מגנר, מורן זיסר, אמיתי פוקמן, אילנה פינטו, אברהם איבגי, יעל בן שבת.

אחריות  למתן תוצאות /החלטות מכרזים והגשת ערר:

לשכת מנכ"לית העירייה :

בטלפון- 9596116 - 04 , 9596057 - 04 .

פקס: 9596079 - 04

דוא"ל - avivarz@yoqneam.org.il

לצפייה בארכיון  מכרזים ודרושים לחץ כאן >>

דרושים מכרזי כ"א:

אחריות למתן תוצאות /החלטות מכרזי כ"א:

מחלקת משאבי אנוש-

טלפון : 9596025 - 04 , 9596105 - 04

  
  
דרוש/ה חשב שכר30/01/2020
דרוש/ה ראש צוות עובדי חשמל 30/01/2020
דרוש/ה מ"מ רכז/ת גנים קהילתיים 30/01/2020
דרוש/ה רכז קהילה ותחום יסודי30/01/2020
דרוש/ה עו"ס טיפול בזקן30/01/2020
דרוש/ה למנהל/ת מרכז למשפחה 06/02/2020

 מכרזים כללים

  
  
מכרז פומבי השכרת חניון באזור תעשייה מנסורה 04/02/2020
הצעות לניהול ותפעול שירותי גבייה כוללים בעיריית יקנעם13/02/2020