מכרזים ודרושים

מכרזים:

חברי וועדת מכרזים:

יורי מגנר, מורן זיסר, אמיתי פוקמן, אילנה פינטו, אברהם איבגי, יעל בן שבת.

אחריות  למתן תוצאות /החלטות מכרזים והגשת ערר:

לשכת מנכ"לית העירייה :

בטלפון- 9596116 - 04 , 9596057 - 04 .

פקס: 9596079 - 04

דוא"ל - avivarz@yoqneam.org.il

לצפייה בארכיון  מכרזים ודרושים לחץ כאן >>

דרושים מכרזי כ"א:

אחריות למתן תוצאות /החלטות מכרזי כ"א:

מחלקת משאבי אנוש-

טלפון : 9596025 - 04 , 9596105 - 04

  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים ודרושים". כדי להוסיף פריט חדש, לחץ על "חדש".

 מכרזים כללים

  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים ודרושים". כדי להוסיף פריט חדש, לחץ על "חדש".