מכרזים ודרושים

מכרזים:

חברי וועדת מכרזים:

יורי מגנר, מורן זיסר, אמיתי פוקמן, אילנה פינטו, אברהם איבגי, יעל בן שבת.

אחריות  למתן תוצאות /החלטות מכרזים והגשת ערר:

לשכת מנכ"לית העירייה :

בטלפון- 9596116 - 04 , 9596057 - 04 .

פקס: 9596079 - 04

דוא"ל - avivarz@yoqneam.org.il

לצפייה בארכיון  מכרזים ודרושים לחץ כאן >>

דרושים מכרזי כ"א:

אחריות למתן תוצאות /החלטות מכרזי כ"א:

מחלקת משאבי אנוש-

טלפון : 9596025 - 04 , 9596105 - 04

  
  
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת25/04/2021
מדריך לפרויקט עירוני עבור נוער עולה בגילאי 12-19 .25/04/2021
סייעות מחליפות31/12/2025

 מכרזים כללים

  
  
מכרז פומבי מס' 10/2021 גזבר העירייה25/04/2021