שקיפות מידע

שקיפות עירונית

עיריית יוקנעם  פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי   1999 .

מהפכת השקיפות

תכליתו  של החוק להנהיג בישראל  את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים  כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות ואת המדיניות העיונית.

בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: מבנה ארגוני, חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, חוקי עזר תקציבים ועוד.

לרשותכם ולשירותכם תמיד,