חוקי עזר

להורדת חוברת החוקים המרוכזת.

  
  
אגרת ביוב - תשמא1981.docאגרת ביוב - תשמא1981
אגרת תעודת אישור.docאגרת תעודת אישור
אספקת מים - תשכו1966.docאספקת מים - תשכו1966
בניית ביבים - תשיב1951.docבניית ביבים - תשיב1951
הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב .docהזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב
החזקת מקלטים - תשלו1975.docהחזקת מקלטים - תשלו1975
החזקת מקלטים.docהחזקת מקלטים
היטל ביוב.docהיטל ביוב
הסדרת השמירה.docהסדרת השמירה
העמדת רכב וחנייתו - התשנה1995.docהעמדת רכב וחנייתו - התשנה1995
העמדת רכב וחנייתו.docהעמדת רכב וחנייתו
הצמדה למדד.docהצמדה למדד
מודעות ושלטים - התשנז1997.docמודעות ושלטים - התשנז1997
מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון.docמניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון
מניעת רעש.docמניעת רעש
סימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים - תשלב1972.docסימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים - תשלב1972
סימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים.docסימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים
פתיחת בתי עסק וסגירתם - התשנה1995.docפתיחת בתי עסק וסגירתם - התשנה1995
קביעת לוחיות מספר בבנינים.docקביעת לוחיות מספר בבנינים
רוכלות- התשנה1995.docרוכלות- התשנה1995
רחצה בבריכות שחיה.docרחצה בבריכות שחיה
רשיונות לאופניים - תשיב1952.docרשיונות לאופניים - תשיב1952
שחיטת עופות.docשחיטת עופות
שמירת איכות הסביבה הגשת דין וחשבון.docשמירת איכות הסביבה הגשת דין וחשבון
תברואה וסילוק מפגעים - תשלב1972.docתברואה וסילוק מפגעים - תשלב1972
תברואה וסילוק מפגעים.docתברואה וסילוק מפגעים
תיעול וניקוז יוני 4014.docתיעול וניקוז יוני 4014
סלילת רחובות אוקטובר 2013.docסלילת רחובות אוקטובר 2013
שימור טבע ושטחים ציבוריים אוקטובר 2013.docשימור טבע ושטחים ציבוריים אוקטובר 2013
חוק עזר העמדת רכב וחנייתו התשעד 2014.pdfחוק עזר העמדת רכב וחנייתו התשעד 2014