חוק חופש המידע

ממונה על חופש המידע: זוהר כהן ניסן ​​
טלפון: 9596056-04
פקס:9596059 - 04
ת.ד. 1 מיקוד - 20692
דוא"ל: zoharcn@yoqneam.org.il 

ניתן לשלם את האגרה גם בהעברה בנקאית:

להלן פרטי הבנק לביצוע העברה בנקאית:

  • בנק פועלים -12
  • סניף ביג – 722
  • חשבון עיריית יקנעם – 7485

****לשלוח למייל את אישור ההעברה dafnad@yoqneam.org.il

דוחות פניות הציבור

צו / דו"ח