חוק חופש המידע

​​מזכיר /גזבר : יוסי מזרחי
טלפון: 9596060-04
פקס:9596059 - 04
ת.ד. 1 מיקוד - 20692
דוא"ל: zoharcn@yoqneam.org.il 

דוחות פניות הציבור

צו / דו"ח