ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

קישור

תיאור

תמונה

סרטון

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מדד השקיפות ברשות

תאריך: 24/12/2019

אתר האינטרנט של העירייה קיבל את הציון 92% במדד שקיפות אתרי האינטרנט ברשויות המקומיות לשנת 2019

יו"ר עמותת שקיפות בינ"ל, נילי ארד: רשויות אלה הן הקטר המושך את שאר הרשויות והשלטון המקומי לפתיחות ולשיתופיות לפרסום מידע ולהקפדה על שקיפות בהתנהלותן, כאמצעי מקדם טוהר מידות והימנעות מתופעות של שחיתות

אתר האינטרנט של עיריית יקנעם ממשיך להיות מעודכן, ולהיות אחד האתרים המובילים בשקיפות בין העיריות, ועל פי מדד שקיפות אתרי האינטרנט ברשויות המקומיות של עמותת שקיפות בינ"ל שבדקה את אתרי הרשויות המקומיות קיבל האתר היישובי את הציון 92% הגבוה  במדד שקיפות אתרים ברשויות המקומיות לשנת 2019.

בדיקת אתרי הרשויות נערכה בחודשים יוני – יולי 2019 ולאחריה קיבלו הרשויות הערות וניתנה להן הזדמנות לתקן ולשנות לקראת בדיקה מחודשת שנערכה בחודשים ספטמבר ואוקטובר. "הציון הגבוה הוא תוצר של עבודה אינטנסיבית של הרשות והמחויבות שגילתה לעדכון המידע מרגע היוודעו לה הקריטריונים החדשים, וכל זאת תוך גילוי רצון טוב ושיתוף פעולה פורה בינן לבין העמותה, ובינן לבין עצמן" ציינו בעמותת שקיפות בינ"ל.

השנה מדד הבחינה הורחב באופן משמעותי ועל פי הדו"ח נבחנו אתרי הרשויות בבחינה מורחבת של 90 קריטריונים באתרי האינטרנט שהן מפרסמות. עשרות הקריטריונים רוכזו בשש עשרה אשכולות ובהם: פרטי התקשרות עם הרשות ועם ראש הרשות, ממשק ידידותי למשתמש, מבקר העירייה, שקיפות כנדרש בחוק חופש המידע, מענקים ותמיכות, שקיפות כללי, ישיבות מועצה, כספים – תקציב, כספים – ארנונה, רכש – חוזים ומכרזים, כוח אדם – חוזים ומכרזים, רישוי עסקים, תכנון ובנייה, מידע סביבתי, חברות עירוניות, והון אנושי. חלק מהקטגוריות כאן היו חדשות ושהרשויות נבחנו בהן לראשונה, אחרות הורחבו כאמור, וכאלו שבהן נבחנות הרשויות מדי שנה.

באשכולות אלו נבחנה הרשות האם באתר מצויים בין היתר: תפריט נגישות, פרסום הדוח האחרון של מבקר הרשות, פרסום דוחות של עוד שנתיים אחורה, פרסום מאגרי מידע, פרסום קיומה של ועדת תמיכות, פרוטוקולים של ועדת תמיכות, פרסום קוד אתי, פרסום התקציב של השנה הנוכחית, פרסום תכנון לעומת ביצוע, פרסום דוחות כספיים, פרסום פרוטוקולים של דיוני התקציב בוועדת הכספים, פרסום פרוטוקולים של ועדת המכרזים, רשימת כל העסקים בעלי רישיון עסק בתוקף, מידע קונקרטי לתושב בנושאי רישוי ופיקוח והיתרי בנייה, פרסום פרוטוקולים של ועדת תכנון ובנייה בשנת 2019, חובת פרסום החלטות הוועדה, פרסום בקשות להיתרי בנייה חדשים, דוח שנתי לפעילות הוועדה, דוחות איכות מי השתייה, פרסום רשימת החברות העירוניות, דיווח לייצוג הולם, ועוד ועוד.

סולם הניקוד נע בין אפס לנקודה אחת. נקודה ניתנה כאשר המידע זמין במלואו ו/או בפורמט מתאים. חצי נקודה ניתנה אם המידע היה זמין באופן חלקי ו/או בפורמט מוגבל. אפס ניתן במידה והמידע אינו זמין באתר.

מדד 2019 כלל בחינה של 39 רשויות. הרשויות אלו היו הרשויות אשר נמצאו ברף הגבוה של הציונים מבין 75 הרשויות במדד 2017.

עמותת שקיפות בינ"ל ישראל הוקמה בשנת 1999 במטרה לקדם נורמות שקיפות ואתיקה, ולהגביר את מודעות הציבור לחשיבות השקיפות. השנה ציינה העמותה 20 שנים לפעילותה.

ראש עיריית יקנעם, מר סימון אלפסי:

"יקנעם ממשיכה להצטיין גם בשקיפות. כמי שמייחס חשיבות רבה לשקיפות ושיתוף מידע, אני מציבו כיעד לפיתוח ולשיפור מתמיד. השנה הורחב מדד השקיפות בעשרות קריטריונים ואף על פי כן שמרנו על היותנו בצמרת הערים השקופות, וקיבלנו ציון גבוה שמעיד על חתירה מלאה של המערכת כולה לשקיפות. נמשיך לפעול לשיפור, להתייעלות ולהצטיינות גם במדדים הבאים".