ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

קישור

תיאור

תמונה

סרטון

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

תקציב עיריית יקנעם לשנת 2021 אושר

תאריך: 31/12/2020

תקציב עיריית יקנעם לשנת 2021 אושר

בוועדת הכספים ובהנהלת מועצת העיר, ויובא השבוע לאישור מועצת העיר.

התקציב יעמוד על כ- 208 מיליון ₪.

כ- 96 מיליון ₪ יושקעו בחינוך, כ-22 מיליון ₪ ברווחה, וכ- 25 מיליון ₪ בביטחון אישי, שירותים לתושבים, והענקת איכות חיים, ואלו יעמדו בראש סדר העדיפויות

תקציב עיריית יקנעם לשנת 2021 אושר פה אחד בהנהלת מועצת העירייה ועוד קודם לכן בוועדת הכספים, והוא יובא לאישור מועצת העיר ביום רביעי הקרוב.

התקציב החדש יעמוד על 207,834 מיליון ₪ והוא מציג עלייה של כשישה מיליון ₪ מתקציב השנה הקודמת. מנתוני התקציב עולה שהחינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות, והעירייה תמשיך להשקיע את מרב המשאבים בחינוך. תקציב החינוך יעמוד על כ- 96 מש"ח, כשני מיליון ₪ יותר מן השנה שעברה. סך תקציב החינוך מהווה 46% מסך התקציב הכולל. כחלק מתקציב החינוך יושקעו כ-15 מיליון ₪ בגני הילדים, כ-5 מש"ח בחינוך היסודי, וכ- 28 מיליון ₪ בחינוך העל יסודי. בחינוך המיוחד תשקיע העירייה כ- 10 מיליון₪.  בנוער וצעירים יושקעו 620 אש"ח, ובמלגות לסטודנטים 300 אלף ₪. כ- 600 אלף ₪ יושקעו בפנימיות יום. בפרויקטים לקידום הבריאות יושקעו 150 אלף ₪. פרויקטים של הפדרציות תוקצבו בלמעלה  מ - 1.3 מיליון ₪.  במרכז לגיל הרך יושקעו כ- 750 אלף ₪.

תקציב הרווחה יעמוד על כ- 22 מיליון ₪ ויהווה 11% מסך תקציב העירייה. במסגרת אגף הרווחה יושקעו בתכניות לילד ולנוער כ- 3 מיליון ₪, שירותים לזקן כשני מיליון ₪, שירותים לבעלי צרכים מיוחדים כ- 8.5 מיליון ₪, שירותים לעולים 430 אלף ₪ ועוד. כפועל יוצא של מדיניות ראש העיר יושקעו כ- 25 מיליון ₪ בביטחונם האישי של התושבים, בשירותים לתושב ובהענקת איכות חיים.  על פי התקציב תעניק העירייה כ-1.8 מיליון ₪  תמיכות. תנועות הנוער יתוקצבו ב- 360 אש"ח,  הספורט התחרותי יקבל תמיכה של 820 אלף ₪, תמיכות דת יעמדו על 450 אלף ₪, ותמיכות בריאות 85 אלף ₪.

תקצוב העירייה את המתנ"ס יעמוד בשנה הקרובה על כ- 1.7 מיליון ₪, והכספים יושקעו בין היתר בסבסוד חוגים, אירועים, פעילויות, ועוד. 

תקציב העירייה מבטא את צרכי העירייה לשנת 2021. בניית התקציב התבססה על תקציב 2020 כאשר נעשו שינויים בהתאם לצרכים כגון: פעולות חינוך, רווחה, פעולות כלליות ושכר. התקציב גובש לאחר עבודה יסודית, מעמיקה ואינטנסיבית שהוביל ראש העיר.  64% מהתקציב מקורו בהכנסות עצמאיות, ו- 36% מקורו בכספים ממשרדי הממשלה השונים. כאן המקום לציין ששנת 2020 התאפיינה בחוסר ודאות עקב הקורונה, ותקציב 2021 הוכן מבלי לדעת מה יהיו השלכות הנגיף בשנה זו. במקרה הצורך יבוצעו התאמות ועדכונים במהלך השנה.

התקציב בדומה לקודמיו מבוסס על הערכות צפי ההוצאות וההכנסות כפי שידועים כיום, והכנתו מבוססת על דיוני תקציב שנערכו עם מנהלות ומנהלי המחלקות בעירייה שפירטו את צרכי מחלקותיהם. לאישור התקציב קדמו דיונים רבים בהם התאימה העירייה את התקציב לצרכים העירוניים תוך שימת דגש על הגדלת אוכלוסיית העיר, וחתירה מתמדת לאיזון. על אף הגידול הרב בתחזוקת היישוב, לא העלתה הרשות גם השנה את הארנונה (פרט לעדכון שמחייב משרד הפנים), ורה"ע לקח על עצמו לגייס כספים ממשרדי הממשלה בתקווה שהבחירות הרביעיות באמת יהיו האחרונות לשנים הקרובות, ותקום ממשלה יציבה במהרה. לצד זאת תמשיך העירייה בפעולות ההתייעלות שלה.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"השנה האחרונה עמדה בסימן הקורונה, וכך ככל הנראה תהיה גם מרבית השנה הבאה, ובהכנת התקציב לקחנו זאת בחשבון, ובמידת הצורך נבצע את התיקונים הנדרשים. זהו תקציב שמבטא את צרכי העיר ושבמסגרתו נרחיב את סל השירותים לתושב, נשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, ניתן מענה לצרכי החינוך המיוחד, נדאג לתחזוקת היישוב ונשקיע בפרויקטים ייחודיים לטובת המערכת כולה. בנוסף לכך, נפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור, ונדאג לכל שכונות העיר. נמשיך לפעול במקצועיות ובאחריות תוך דאגה לתושבים ולביטחונם, והענקת איכות חיים. יחד נמשיך להוביל את העיר להישגים ולהצלחות. אני מברך את נבחרות ונבחרי הציבור, מנכ"לית העירייה, מוניק קונפינו, גזבר העירייה, לירן סולומון ורו"ח מאיר מלול, ואת העובדות והעובדים על השותפות וההירתמות".