ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

קישור

תיאור

תמונה

סרטון

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מידע לתושב בנושא חימום בקמין

שימוש נכון בקמין הסקה בעץ
תאריך: 03/12/2017

הסקת עץ בקמין/תנור עצים – תקציר מידע לתושב

שימוש  בתנורי עץ להסקה מחייב נקיטת צעדים פשוטים שיפחיתו באופן משמעותי את זיהום האוויר את מפגעי הריח והמטרד לשכנים.

להלן ההנחיות:

העץ:

  • יש להשתמש בעץ טבעי, יבש ונקי מאדמה
  • יש לוודא כי בולי העץ עברו ייבוש של קיץ אחד לפחות
  • יש לשמור את העץ על משטח ולא על גבי האדמה
  • יש לדאוג כי העץ יבש מגשם לפני שריפתו
  • אסור בתכלית האיסור  לשרוף עץ צבוע או מעובד המכיל שאריות של כימיקלים ודבקים

כאשר העץ יבש ונקי מאדמה שריפתו יעילה יותר, החימום מהיר יותר והזיהום הסביבתי פוחת.

הקמין והארובה:

  • יש להתקין את הקמין והארובה עפ"י תקן ישראלי 1368 חלקים 1-3 (סדרה של שלושה תקנים הקובעים את מבנה התנור, ניצולת השריפה וגובה הארובה)
  • יש לנקות את הארובה אחת לשנה

סוג הברדס המומלץ הוא כובע סיני או צורת H

כאשר הקמין והארובה מתוחזקים עפ"י הוראות היצרן ובהתאם לתקן ישראל, פליטת העשן וכמות המזהמים בו אל הסביבה פוחת.

לידיעתכם ההנחיות מחיבות!!!

*מסמך הנחיות מפורט ניתן למצוא באתר העירייה תחת "היחידה הסביבתית"