ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

תיאור

תמונה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

תקציב העירייה לשנת 2018

תאריך: 01/01/2018

אושר תקציב העירייה לשנת 2018 שיעמוד על למעלה מ- 169 מיליון ₪.

תקציב החינוך יהווה 45% מסך התקציב ויעמוד על כ- 75 מש"ח.

מועצת עיריית יקנעם אישרה ברוב גדול את תקציב העירייה לשנת 2018, והוא יעמוד על 169,594 מיליון ₪. התקציב החדש מציג עלייה של כ- 9 מיליון ₪ מתקציב 2017.

מנתוני התקציב עולה שהרשות ממשיכה להשקיע את מרב המשאבים בחינוך, והחינוך היישובי יתוקצב השנה בכ- 75 מש"ח שהם כחמישה מיליון ₪ יותר מן התקציב של השנה שעברה. סך תקציב החינוך מהווה כ- 45% מסך תקציב העירייה הכולל.  בנוסף לכך יושקעו 2.8 מיליון ₪  מכספי העירייה והפדרציות היהודיות באטלנטה וסנט לואיס בחינוך, תרבות וספורט. מהתקציב  עולה עוד שיושקעו השנה למעלה מ- 24 מיליון ₪ בחינוך העל יסודי.  כ- 9 מיליון ₪ יושקעו בגני הילדים. החינוך המיוחד יתוקצב בכשבעה מיליון ₪. העיריה תמשיך ותעניק מלגות ב- 570 אלף ₪ (לסטודנטים ולתלמידי המשלחות לפולין).  בתקציב השנה יושם דגש על פעילויות לנוער ובמרכז לגיל הרך, ובמכלול הפעילויות יושקעו כ- 1.5 מיליון ₪.

תקציב הרווחה יגדל גם הוא השנה, והוא יעמוד על כ- 18 מיליון ₪, לעומת 16.5 מש"ח בשנה  שעברה. סך תקציב הרווחה מהווה כ- 11% מסך תקציב העירייה הכולל. 

על פי התקציב תשקיע העירייה כארבעה מיליון ₪ בתמיכות.

התמיכה במתנ"ס תעמוד בשנת תקציב זאת על כ- 1.7 מיליון ₪ ואלו יושקעו בין היתר בסבסוד חוגים, אירועים ופעילויות יישוביים, מופעים, ועוד. תמיכת העירייה בספורט התחרותי תגדל השנה ותעמוד על כ- 820 אלף ש"ח. בנוסף לאלו בכוונת העירייה להשקיע 1.5 מיליון ₪ במיזוג ושדרוג אולמות הספורט באלונים ודהרי. כחצי מיליון ₪ יושקעו באחזקת מקני ספורט, ו – 120 אש"ח באחזקת מועדונים.

  • בעירייה מייחסים חשיבות עצומה לפעילות תנועות הנוער, ותקציב תנועות הנוער יעמוד על 330 אש"ח. תקציב תנועות הנוער עלה ב- 10% בשנתיים האחרונות. התקציב כולל גם 410 אש"ח תמיכות בקשישים, 490 אלף ₪ תמיכות דת, ו- 85 אש"ח יושקעו בתמיכות לבריאות.
  • תקציב העירייה לשנת 2018 כולל גם שירותים  נוספים לתחזוקת היישוב ולרווחת התושבים, הן הוותיקים והן החדשים. עיריית יקנעם שקיבלה זה מכבר את פרס שר הפנים לניהול תקין ממשיכה לשמור על איזון תקציבי ומסיימת את השנה בגירעון מינימאלי.

 

תקציב 2018 בדומה לקודמיו מבוסס על הערכות צפי ההוצאות וההכנסות כפי שידועים כיום, והכנתו מבוססת על דיוני תקציב שנערכו עם מנהלות ומנהלי המחלקות בעירייה שפירטו את צרכי מחלקותיהם. לאישור התקציב קדמו דיונים רבים בהם התאימה העירייה את התקציב לצרכים העירוניים תוך שימת דגש על הגדלתה של אוכלוסיית העיר, וחתירה מתמדת לאיזון. מוטו הרשות  ימשיך להיות התייעלות ומתן שירותים לתושבים באיכות גבוהה ובהיקף רחב.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"שמחים לאשר תקציב מצוין שמבטא באופן הנכון ביותר את צרכי העיר, ושבמסגרתו נעצים עוד את מגוון העשייה לרווחת התושבים. יקנעם גדלה והתקציב גדל אף הוא על מנת שנמשיך לתת איכות חיים גבוהה. לצד הגדלת התקציב, אנו מקפידים להתייעל ולהמשיך לתת שירותים ברמה הגבוהה ביותר. כבכל שנה גם השנה החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו כי חינוך דורות העתיד הוא הדבר החשוב ביותר. אני מודה למזכיר/גזבר העירייה על עבודה  מצוינת ומקצועית, לחברת וחברי מועצת העיר על שיתוף הפעולה, ולכל העובדות והעובדים על העשייה לרווחת התושבים. אני מאחל לכולנו שנמשיך להצעיד את העיר להישגים והצלחות נוספות כפי שעשינו עד כה".

מזכיר/גזבר העירייה, מר יוסי מזרחי:

"המפתח להצלחה בכל תקציב ושמירה על האיזון הוא שמירה על יעדי גביית הארנונה ועמידה של משרדי הממשלה בהקצבות שהתחייבו להעביר לרשות. נהיה עם היד על הדופק ונתאים ביצוע והוצאות בהתאם לצרכי ההכנסות המשתנות".