ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

תיאור

תמונה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

נהלי רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשע"ט

תאריך: 17/01/2018

אגף החינוך-המחלקה לחינוך יסודי

 

הורים יקרים, 

אנו שמחים לבשר על פתיחת הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשע"ט.

ברכתנו שלוחה אליכם על רגע מרגש זה.

 

חייבי הרישום לכיתה א' הינם ילדים אשר נולדו בין המועדים

ו' טבת תשע"ב (1 בינואר 2012 ) עד יח' בטבת תשע"ג (31 בדצמבר 2012 )

 • את הרישום יש לבצע באתר האינטרנט:       www.cityedu.co.il
 • בין המועדים 17.1.18 ועד ה-15.2.18 ( א' שבט- ל' בשבט )
 • לתמיכה בנושא רישום ניתן לפנות למוקד בטלפון:  0722705137 

 

לעיון בנהלי רישום לכיתה א', הקליקו על הקישור:

נהלי רישום כיתה א תשעט.pdf

לתשומת ליבכם:

 • הרישום לבתי חינוך הוא בהתאם לאזור מגוריכם ( בית ספר עוגן ) .
 • ניתן לרשום בית חינוך שאינו נמצא בתחום מגוריכם- על רקע הסיבות הבאות:
 • איחוד אחים כיתות ב'-ה'  - ניתן לבקש זאת בעת הרישום (בחר/י: בית חינוך מבוקש).
 • למבקשי חינוך ממלכתי דתי  – ניתן לבחור בעת הרישום (בחר\י: ממלכתי –דתי)
 • בית חינוך אורנים על יישובי- ניתן לבחור בעת הרישום (בחר/י: בית חינוך מבוקש)

 

יש לערוך רישום  גם במקרה שעומדת שאלה של דחיית כניסה לכיתה א' / הישארות .מידע על כך מפורסם  מטה.

רישום לבית חינוך שאינו באזור הרישום ("עוגן"), אינו מקנה זכות ללמוד באותו המוסד.

הודעות שיבוץ יישלחו בתחילת חודש מאי 2018. ערעורים ניתן  להגיש עד ה-15.5.18 באגף החינוך.

הרשמה לאחר תום תקופת הרישום 15.2.18 תסווג כ"רישום מאוחר" ותטופל על בסיס מקום פנוי בלבד. 

בקשות העברה: יש לרשום הילד/ה גם במקרה שמוגשת בקשת העברה בין בתי החינוך.

ניתן להגיש בקשת העברה באגף החינוך בין המועדים 25.2-11.3.18 . טופס ניתן להוריד באתר העירייה/טפסים/חינוך . יש לצרף לבקשת העברה העתק מטופס הרישום. 

מעבר מהעיר ( ביטול רישום) /אישור לימודי חוץ – טפסים ניתן למצוא באתר העירייה

בהיעדר נגישות לאינטרנט, ניתן לבצע הרישום גם במזכירות בית החינוך לפי אזור המגורים או מזכירות חמ"ד "הדסים" לבוחרים ממלכתי –דתי  או באגף החינוך בימים א',ב',ד',ה'

בין  השעות 9:00-12:00    לביצוע הרישום שלא דרך האתר- יש להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים כולל ספח רישום.

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה:

תושבים הגרים בשכירות

חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות.

החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.

דירה בבנייה או בקנייה

חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ 1- באוקטובר של אותה שנת לימודים, בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן.

בבנייה עצמאית – יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.

מיופה כוח

תעודת זהות של מיופה הכח – מקור בלבד.

תעודות זהות של שני ההורים – מקור בלבד.

תושבים חדשים בעיר

טופס בקשה לרישום חתום ע"י שני ההורים

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך.

בכיתות ב'-ו' תעודת ציונים/הערכה מבית הספר שבו למד הילד.      את הטופס ניתן להוריד מאתר העירייה

רישום למוסד מוכר שאינו רשמי

אישור מלא וחתום על ידי המוסד על קבלת הילד למסגרת החינוכית

את טופס הבקשה ניתן להוריד באתר העירייה

**הורים עצמאיים (כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב – 1992 - רווק/ה, אלמן/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אשה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות)ימולא בעת הרישום תצהיר להורה עצמאי –ניתן להוריד הטופס מאתר העירייה
בקשה לביטול רישום (מעבר דירה לרשות אחרת, עזיבת הארץ, רישום למוסד פרטי)

טופס בקשה לביטול רישום חתום על ידי שני ההורים

חוזה חתום לכתובת בעיר החדשה

אישור היעדר חובות מהמסגרת החינוכית

את הטופס ניתן להוריד מאתר העירייה

בקשה לאישור לימודי חוץ

טופס בקשה ל"אישור לימודי חוץ" חתום על ידי שני ההורים

אישור המוסד על קבלת  הילד

את הטופס ניתן להוריד מאתר העירייה

 

בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.

 

וועדת מעברים:

וועדת מעברים מתכנסת פעמיים בשנה , לאחר מועד הרישום בראשותה של מנהל/ת אגף החינוך.

הקריטריונים להעברה הם:

 • מעבר מגורים ( כולל הצגת מסמכים תומכים)
 • איחוד אחים
 • רצף חינוכי
 • שיקולי דעת מקצועיים התומכים בבקשה והנתונים להחלטת הוועדה(יפורטו בעת מתן התשובות ).
 • הישארות שנה שנייה בגן: (דחיית כניסה לכיתה א' )
 • הורים המבקשים לדחות כניסת ילדם לביה"ס  ( הישארות בגן ) , חייבים לבצע רשום לבית הספר, ובמקביל –להמשיך בתהליך דחיית כניסה לכיתה א'. את הפנייה יש לעשות דרך מנהלת הגן ופסיכולוג הגן.

 

 מהי הישארות? וכיצד מתקבלות החלטות?

 • הילדים המתקשים בתפקוד תקין בגן, ונשקלת השארתם שנה נוספת (כחלק מההתערבות הטיפולית בהם)  מחויבים במעקב וניסיונות התערבות מתועדים של הגננת ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך סביב קשייהם מתחילת שנת הלימודים.
 • במידה וההורים צופים בקושי של ילדם עליהם להסב את תשומת לב הגננת והצוות בהקדם האפשרי  ולהיות שותפים בחשיבה ובהתערבות אחר התקדמותו בגן. נדרשת פעילות לפי לוח הזמנים המתואר בחוזר מנכ"ל –(חוזר מנכ''ל תשעג/5(ב), י"ט טבת התשע"ג, 1.1.13
 • בכפוף לדרישות חוזר מנכ"ל זה, במידת הצורך, הגננת תעביר שאלון הפניה לשירות הפסיכולוגי, לגבי ילד שיש התלבטויות בקשר אליו ונשקלת גם השארתו שנה נוספת בגן. השאלון יועבר לא יאוחר מ-1 במרס בחתימת הורי הילד, ויימסר להורים העתק. השרות הפסיכולוגי אינו אחראי על הרישום לגן.
 • הורים יכולים לפנות להערכה פסיכולוגית אצל גורם פרטי ואחרי כן יהיה עליהם לעבור תהליך בשרות הפסיכולוגי בשיתוף מנהלת הגן.
 • לאחר קבלת ההחלטה על רישום שנה נוספת בגן יש לבטל את הרישום לכיתה א' ולבצע רישום לגן במחלקת קדם יסודי (גני ילדים)  בלבד בכפוף להמלצת השרות הפסיכולוגי.

בתום התהליך וקבלת ההחלטות  עם פסיכולוג/ית הגן והגננת יסתיים הרישום כנדרש באגף החינוך. במידה וההחלטה תהייה " הישארות לשנה נוספת בגן- יתבצע הרישום במחלקת קדם יסודי באגף החינוך.   לא ניתן יהיה להירשם לגן באמצעות אתר האינטרנט.


 הדלגה לכיתה א'

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם לא יאוחר מ-31 במרץ והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

הורים המעוניינים שילדם יודלג לכיתה א':


1. הורי ילד שתאריך לידתו הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר ולא יאוחר מ-31 במרץ של אותו שנתון, השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ1 בינואר באותה שנת לימודים. הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא (טופס בקשת הדלגה לכיתה א').

2. ההורים יחזירו את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של אותה שנה.

3. הגננת תזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח באותה שנה. בשיחה עם ההורים תתאר להם הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על פי שיקוליה המקצועיים. להורים יובהר כי ההחלטה הסופית על ההדלגה לכיתה א' תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי-החינוכי. הגננת תצייד את ההורים בחוות דעת כתובה על ידה (שאלון גננת) היא תיידע את ההורים כי המעבר המוקדם מהגן לבית הספר עלול לעתים להקשות על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית.

4.את טופס בקשת ההדלגה המלא בצירוף המסמכים (צילום ספחי תעודות זהות של שני ההורים בהם מופיעים הפרטים האישיים כולל פרטי הילד, אישור רפואי, שאלון גננת, דוח אבחון פסיכולוגי מפסיכולוג חינוכי (שפ"מ או פרטי)) יש להעביר באופן ידני  לאגף החינוך לא יאוחר מה-15 במאי בכל שנה.

5. עד לקבלת אישור הוועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי על הדלגה ההורים מחויבים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

מידע אודות בתי החינוך נמצא באתר העירייה וכן  במזכירות  בתי החינוך  בטלפונים הבאים:

 • ממלכתי "אורנים": 04-9893070
 • ממלכתי "ארזים": 04-9893417
 • ממלכתי "דליות": 04-9593605
 • ממלכתי-דתי "הדסים": 04-9893258
 • ממלכתי "יצחק נבון"- 04-6620963
 • ממלכתי "תדהר": 04-9893259

בברכת הצלחה רבה ,

איריס סלע-מנהלת המחלקה לחינוך יסודי

iris@yoqneam.org.il

04-9596077/8

"אנחנו כאן כי הכול חינוך"