ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

תיאור

תמונה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הזמנה לישיבת מועצה

תאריך: 17/01/2018

​הזמנה לישיבת מועצה

 הננו מתכבדים להזמינכם לישיבת מועצה, שתתקיים ביום רביעי 17/01/18 בשעה 18:00 באולם ישיבות מועצת העיר.

על סדר היום:

 •  הסתייגויות מפרוטוקול
 • הודעות ראש העיר
 • דיווח על הסכם כוללני עם משרד השיכון
 • עדכון על התוכנית הולתמ"ל שקבינט הדיור מקדם
 • אישור דו"ח כספי 1/9/17
 • אישור תב"רים
 • אישור הצטרפות להקמת אשכול הר הכרמל
 • אישור הארכת תוקף חוק עזר לשמירה עד 31/12/19
 • אישור העברת ביצוע כיכר כביש 40 לידי החכ"ל
 • אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר עבור דוח פיקוח כללי
 • אישור מינוי כרמית חובל- טון ליו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה
 • מכתבים ובקשות

 

בכבוד רב,

יוסי מזרחי -מזכיר וגזבר העירייה