ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

תיאור

תמונה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

בהצדעה לחיילי המילואים

תאריך: 19/03/2018

בהצדעה לחיילי המילואים

יקנעם: ראש העיר, סימון אלפסי יביא לאישור מועצת העיר המלצה להנחה בארנונה לחיילי מילואים בהתאם למה שאושר בחוק ההסדרים

ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי יביא לישיבת מועצת העיר הקרובה את המלצתו לאשר  הנחה בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית לחיילי מילואים פעילים המתגוררים ביישוב, וזאת בהתאם לתקנה בחוק ההסדרים.

ההמלצה להנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים באה לאחר שכנסת ישראל שאישרה את תקציב המדינה לשנת 2019 בשבוע שעבר, אישרה תקנה בחוק ההסדרים עליה חתם שר הפנים, אריה דרעי ולפיה "מועצה תהיה רשאית לקבוע הנחה של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל". ההנחה תיכנס לתוקפה לאחר פרסום החוק והתקנה ברשומות, יישומן באופן מלא, וקבלת כל האישורים על חיילי המילואים הפעילים.

הבאת ההצעה על ידי ראש העיר לאישור מועצת העיר היא פועל יוצא של תקנת ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) שנשלחה אליו ממשרד הפנים, וראש העיר החליט כאמור לאמצה.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"אני שמח מאוד שניתנת לנו אפשרות להקל על חיילי המילואים דרך הנחה בארנונה. יקנעם היא עיר גיוס מצטיינת, הן לשירות חובה, והן לשירות מילואים. ביישוב גרים אנשי צבא רבים, קצינים ואנשי מילואים. חיילי היישוב תורמים רבות במגוון תפקידים לביטחונה של המדינה ותושביה, וחשוב לנו מאוד להוקיר אותם על פעילותם. לא פשוט להיות חייל מילואים, לעזוב כל שנה ולעיתים אפילו, יותר את הבית, העבודה והמשפחה, ולהתייצב לשירות מילואים פעיל. אנו מצדיעים לחיילי המילואים, מעריכים אותם על תרומתם הרבה, ונפעל להקל עליהם במה שנוכל".