ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

תיאור

תמונה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

אושר תקציב העירייה לשנת 2019 שיעמוד על כ- 192 מיליון ₪.

תאריך: 26/02/2019

אושר תקציב העירייה לשנת 2019 שיעמוד על כ- 192 מיליון ₪.

תקציב החינוך יעמוד על כ- 88 מיליון ₪ ויהווה 47% מסך התקציב.

מועצת עיריית יקנעם אישרה ברוב גדול את תקציב העירייה לשנת 2019 שיעמוד על סך של 191,264 מיליון ₪. התקציב החדש מציג עלייה של כ- 22 מיליון ₪ מתקציב 2018.

מנתוני התקציב עולה שהרשות תמשיך להשקיע את מירב המשאבים בחינוך, והחינוך היישובי יתוקצב השנה בכ- 88 מש"ח שהם כשלושה עשר מיליון ₪ יותר מן התקציב של השנה שעברה. סך תקציב החינוך מהווה 47% מסך התקציב הכולל.  כחלק מהתקציב תשקיע העירייה בגני הילדים למעלה משלושה עשר מיליון ₪, ובחינוך היסודי יותר מארבעה מש"ח. החינוך העל יסודי תוקצב בכ- 26 מיליון ₪. העירייה תשקיע בחינוך המיוחד למעלה מ-8.5 מש"ח. גם השנה תשקיע העירייה במלגות לסטודנטים, ותעניק לסטודנטים תושבי העיר מלגות בסך 450 אלף ₪.

תקציב הרווחה יגדל גם הוא השנה, והוא יעמוד על כ- 21 מיליון ₪, שלושה מיליון ₪ יותר מן השנה שעברה. בהתאם לכך יושקעו כ-2.6 מש"ח בשירותים לילד ולנער, וכ- 1.7 מיליון ₪ בשירותים לזקן. שירותים לעולים יתוקצבו בכ-900 אש"ח.  נושא קליטת העלייה תוקצב ב-683 אלף ₪. בתכנית 'עיר ללא אלימות' יושקעו כחצי מיליון ₪. בחגיגות ואירועים תשקיע העירייה כמיליון ₪.

על פי התקציב תשקיע העירייה כארבעה מיליון ₪ בתמיכות. התמיכות במתנ"ס יעמדו על כ- 1.7 מיליון ₪, ואלו יושקעו בין היתר בסבסוד חוגים, אירועים, פעילויות, ועוד. תמיכת העירייה בספורט התחרותי תעמוד השנה על 820 אלף ש"ח.

בקידום נושא התרבות והספורט תשקיע העירייה כמיליון ₪. אחזקת מתקני הספורט תוקצבו ב-360 אש"ח, אחזקת מועדונים ב-120 אש"ח, מעמד האישה בכ- 90 אש"ח, ומורשת ישראל תוקצבה ב-120 אש"ח.

בעירייה מייחסים חשיבות עצומה לפעילות תנועות הנוער, ותקציב תנועות הנוער יעמוד על 330 אש"ח.

עוד כוללות התמיכות: 150 אש"ח תמיכות בקשישים, 450 אלף ₪ תמיכות דת, ו- 85 אש"ח יושקעו בתמיכות לבריאות.

 

תקציב העירייה לשנת 2019 כולל עוד שירותים נוספים לתחזוקת היישוב ולרווחת התושבים, והוא גובש לאחר עבודה יסודית, מעמיקה ואינטנסיבית שהוביל ראש העיר בחודשים האחרונים. התקציב בדומה לקודמיו מבוסס על הערכות צפי ההוצאות וההכנסות כפי שידועים כיום, והכנתו מבוססת על דיוני תקציב שנערכו עם מנהלות ומנהלי המחלקות בעירייה שפירטו את צרכי מחלקותיהם. לאישור התקציב קדמו דיונים רבים בהם התאימה העירייה את התקציב לצרכים העירוניים תוך שימת דגש על הגדלתה של אוכלוסיית העיר, וחתירה מתמדת לאיזון. על אף הגידול הרב בתחזוקת היישוב, לא העלתה הרשות את הארנונה, וראש העיר לקח על עצמו לגייס את הכספים ממשרדי הממשלה השונים, וכן להמשיך ולקדם התייעלות בעירייה.

מוטו הרשות  ימשיך להיות התייעלות ומתן שירותים לתושבים באיכות גבוהה ובהיקף רחב.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"אני שמח שמועצת העיר אישרה ברוב גדול תקציב מצוין שמבטא את צרכי העיר, ושבמסגרתו  נרחיב את סל השירותים לתושב, נשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, ניתן מענה לצרכי החינוך המיוחד ונשקיע בפרויקטים ייחודיים שישפרו את המערכת כולה. בנוסף לכך, נפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור, ונדאג עוד לשכונות הוותיקות. כמי שזוכים בשנים האחרונות בפרס משרד הפנים על ניהול כספי תקין, מה שמעיד על התנהלות מקצועית ואחראית, ועמידה  ביעדים ובקריטריונים כפי שקבע משרד הפנים, נמשיך לפעול במקצועיות ובאחריות תוך דאגה לתושבים ולאיכות חיים גבוהה בעיר. אנו נמשיך להצעיד את העיר להישגים ולהצלחות נוספות כפי שעשינו עד כה. אני מברך את נבחרות ונבחרי הציבור, מנכ"לית העירייה, הגזבר, ואת העובדות והעובדים על השותפות וההירתמות, ומאחל לכולנו שנצליח. הצלחתנו היא הצלחת העיר כולה".