ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

תיאור

תמונה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

פיתוח ושדרוג השכונות הוותיקות

/DocLib1/השקעה בחינוך ובשכונה הוותיקה.jpg
תאריך: 15/04/2019

מועצת העיר אישרה תב"רים שהביא ראש העיר בלמעלה מ- 10 מיליון ₪ לפיתוח ושדרוג השכונות הוותיקות.

כ- 2.2 מיליון ₪ יושקעו בבניית  ושיפוץ מוסדות חינוך

עיריית יקנעם ממשיכה להשקיע משאבים רבים בשכונות הוותיקות ובמוסדות חינוך, ומועצת העיר אישרה בישיבתה האחרונה שהתקיימה בשבוע שעבר תב"רים (תקציבים בלתי רגילים) שהביא ראש העיר, סימון אלפסי בלמעלה מעשרה מיליון ₪ עבור פרויקטים בשכונות הוותיקות ובמוסדות חינוך.

בהתאם לתב"ר שאושר יבוצעו עבודות פיתוח תאורה ובטיחות בשכונת 'נוף לכרמל' וברחוב השקמה בעלות של 800 אש"ח. כמו כן יבוצעו עבודות תימוך ופיתוח ברחובות חרצית, איריסים ופעמונית שבשכונה הוותיקה בעלות של 1.8 מיליון ₪.  העירייה תבצע עוד בשכונות הוותיקות עבודות אספלט בעלות של 300 אלף ₪. בפרויקט  להסדרים בטיחותיים ברחוב הנוריות יוקצעו למעלה מ- 1.250 מיליון ₪ כשאת חלק מהכספים כאן גייס ראש העיר ממשרד התחבורה וממשרד הבינוי והשיכון. העירייה תשקיע כ- 1.6 מיליון ₪ בהסדרת רחוב הגיבורים, וגם כאן חלק מהכספים גייס ראש העיר ממשרדי התחבורה, והבינוי והשיכון. בנוסף לאלו תשקיע הרשות כ- 4.5 מיליון ₪ בפיתוח כיכר עירונית במרכז המסחרי. 1.560 מיליון ₪ יגיעו מכספי הרשות, והשאר מענקים מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון.

בנוסף להשקעות הרבות בשכונות הוותיקות יושקעו כ- 1.7 מיליון ₪ בבניית מוסדות חינוך כשהכוונה כאן היא לבניית גן ילדים דו כיתתי בשכונת שער הגיא במימון משרד החינוך. כמו כן תשקיע העירייה 500 אלף ₪ בבדק בית במוסדות החינוך שביישוב. העירייה תשקיע עוד כ- 80 אלף ₪ במרכיבי ביטחון במוסדות החינוך שביישוב. בסה"כ אישרה מועצת העיר תב"רים עבוד שיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך  בלמעלה מ - 2.2 מיליון ₪.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"שמחים להמשיך ולהשקיע בפרויקטים רחבים ברחבי העיר בכלל, ובשכונות הוותיקות ובמוסדות החינוך בפרט. חשוב לנו מאוד לתת מענים לצרכים השונים בשכונות הוותיקות, ואני מודה למשרדי הממשלה השונים על שהם מסייעים לנו להוביל ולממן פרויקטים חשובים. העירייה בראשותי משקיעה רבות בשכונות הוותיקות, ואנו נמשיך לדאוג לשכונות הללו. לצד זאת, נמשיך להשקיע עוד ועוד בחינוך ולבנות מוסדות חינוך, להרחיב, לשפץ ולשדרג מוסדות קיימים".