ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

קישור

תיאור

תמונה

סרטון

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הודעה בדבר התחבורה הציבורית

תאריך: 15/05/2019

הודעה בדבר התחבורה הציבורית

משרד התחבורה הורה לקניון G לסגור את התחנה במסוף האוטובוסים להורדת נוסעים בשל בטיחות הנוסעים ולשם עבודות שהקניון מבצע במקום.

העירייה: החלטה חד צדדית. הבאנו מתכנן תנועה מטעמנו ותוכן תכנית חלופית

משרד התחבורה הורה באופן חד צדדי להנהלת קניוןG  לסגור מטעמי בטיחות את מסוף התחבורה הציבורית שפועל בקניון להורדת נוסעים, וזאת בשל עבודות שהקניון מבצע במקום. במשרד נימקו את החלטתם בכך שהבנייה המבוצעת בקניון, וכן הרכבים וכלי העבודה שפועלים במקום מסכנים, הן את הנוסעים והן את העוברים והשבים במקום. בנוסף לכך הודגש שגם משאיות מגיעות למקום לפריקת סחורות. במשרד התחבורה הורו לחברת סופרבוס להעביר מהמקום את הקווים הפנימיים ואת  התחנה להורדת נוסעים.

ראש העיר, סימון אלפסי שנדהם מההחלטה פנה למשרד התחבורה בדרישה שישהו את החלטתם עד למציאת פתרון אחר שיהיה בתחום הקניון במגרש החניה הדרומי. בשל כך הזמינה העירייה מטעמה מתכנן תנועה שהגיע הבוקר (רביעי) למקום על מנת למצוא פתרון.  כפועל יוצא מכך הגיעו רה"ע, מהנדס העירייה, והמתכנן למקום ונקבע שתוכן תכנית שתוגש למשרד התחבורה עד יום ראשון הקרוב. על פי התכנית התחנה להורדת נוסעים תהיה בצמוד למגרש הכדורגל, והתחנות להעלאת נוסעים ימשיכו להיות במקומן הרגיל במסוף. רה"ע סיכם עם משרד התחבורה שהתכנית שתאושר על ידם ובוועדת התמרור. בנוסף לכך סיכם רה"ע עם הקניון להסדיר את כל נושא הבטיחות בדרכים במקום.

עוד קודם לכן עם מימוש ההחלטה פעל ראש העיר באופן אינטנסיבי מול משרד התחבורה וביקש שלא לשנות את המצב הקיים עד שתימצא חלופה ראויה ומתאימה. במקום גם ביקרה יועצת תחבורה מטעם משרד התחבורה והיא צפויה להגיש בימים אלו את המלצותיה.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"ביטולו הזמני של המסוף בקניון לא היה על דעתנו ולא מקובל עלינו בכלל, וביקשתי ממשרד התחבורה להשהות את החלטתם עד למציאת פתרון. העובדה שאנשים, לרבות אנשים מבוגרים יצטרכו ללכת ברגל היא בלתי נסבלת, במיוחד שמדובר בקשישים ועוד כאלו שסוחבים קניות. מאחר ומדובר בבטיחות הנוסעים מחד, ובנוחות הנוסעים מאידך שלא יטורטרו, הזמנו מטעמנו מתכנן תנועה שיכין תכנית שגם תיתן מענה לנוסעים וגם תשמור על בטיחותם".