ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

שיוך

קישור

תיאור

תמונה

סרטון

שנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

בהתאם לדרישת משרד הפנים עודכנה שומת ארנונה

תאריך: 03/06/2019

בהתאם לדרישת משרד הפנים עודכנה שומת ארנונה למגורים על פי נתוני תכניות בנייה אחרונות.

רה"ע: המטרה אינה הייתה להעלות את הארנונה, אלא להתאים את נתוני הנכסים לתכניות הבנייה כפי שאושרו.

בהתאם לדרישת משרד הפנים בוצעו ביקנעם התאמת שטחי הבתים לתכניות הבנייה כפי שאושרו בעירייה ובוועדה לתכנון ובנייה המקומית. העדכונים הללו מתבצעים בימים אלו על מנת ליצור חיוב שוויוני בעיר, ובהתאם לצו הארנונה. לצורך זה ביצעה חברת גבייה בדיקות ובהתאם לכך נשלחו לתושבים חיובים מפורטים עם מכתב מצורף המסביר את פשר החיוב ועם דגש שחיוב זה מתבסס על פי תכניות בנייה בלבד, ולא על פי ממצאים בשטח בשטח. כאן המקום לציין שלכל תושב עומדת הזכות לערער על השומה שנשלחה אליו, אם וכאשר הנתונים לא תואמים את תכנית הבנייה.

בדו"ח ארנונה ברשויות המקומיות – הטלה, הנחות והסדרת הגבייה שפורסם כבר בשנת 2014 קובעים במשרד הפנים ש: "ביצוע סקר נכסים בכל כמה שנים הוא אמצעי יעיל להשגת התאמה מלאה בין מספרם ושטחם של הנכסים בתחום הרשות המקומית והשימוש הנעשה בהם בפועל ובין רישומי מערך הארנונה של הרשות, וזאת כדי שהארנונה המוטלת על הנכסים השונים תהיה מדויקת ושוויונית". במשרד מדגישים שעשיית סקר כזה ועדכון בתוכו מהווה תנאי לקבלת חלק מהמענקים לה זכאית הרשות ממשרד הפנים.

 בדו"ח מובאים דוגמאות לרשויות שלא ביצעו, או ביצעו באיחור את סקר הנכסים ומשרד מבקר המדינה העיר להם על כך. בדו"ח נכתב: "לדעת משרד מבקר המדינה, על משרד הפנים לפעול לחייב את הרשויות המקומיות לבצע סקר כזה בתדירות ועל פי אמות מידה שיקבע מראש".

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

"עיריית יקנעם פועלת בשקיפות ועל פי החוק. המטרה במדידות לא הייתה להעלות את הארנונה לתושבים, אלא להתאים את המדידות לתכניות הבנייה כפי שאושרו. העדכונים בוצעו לאחר שמשרד הפנים ומבקר המדינה אמרו את דבריהם הברורים והחד משמעיים, ואנו חייבים למלא אחר דרישתם".