דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
רישום לחינוך
גלריית תמונות
הרשמה לדיוור

דרוש/ה אדריכל נוף/ הנדסאי נוף/אגרונום

מועד הגשה אחרון: 06/08/2017
קטגוריה: משרות עירייה
 
מכרז פומבי 23/2017
עיריית יקנעם עילית
 
בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב 1991- ותקנות
העיריות) מכרזים לקבלת עובדים (התש"ם – 1999) ,
הזמנה להציג מועמדות לאיוש אדריכל נוף/ הנדסאי נוף/אגרונום
פרטי המשרה:
תואר התפקיד: אדריכל נוף/הנדסאי נוף/אגרונום
היקף המשרה: 100%
דרגה: מנהל מחלקה, חוזה אישי מיוחד, בכפוף לאישור האגף לכוח אדם ושכר במשרד הפנים.
תיאור התפקיד
אחריות על חזות העיר הכוללת את כלל השטחים הירוקים בעיר: גנים, גינות הציבוריות, איי התנועה, פסי הירק, עצים, פרחים  מוסדות ציבור וחינוך.
·         פיקוח על קבלני הגינון.
·         הקמה ותחזוקה של  גנים הציבוריים בעיר משלב התכנון, פיקוח על ההקמה, תחזוקה שוטפת של הגינון, מתקני המשחק, ריהוט הגן והניקיון.
תחזוקת מערכות השקייה  המופקדות ממרכז בקרה ממוחשב.
·         אחריות על כלל גיזום עצים ברחובות ובגנים.
·         טיפול ומעקב בתלונות מוקד. 
דרישות התפקיד
השכלה:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום אדריכלות נוף/אגרונומיה
או
הנדסאי אדריכלות נוף שרשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים  התשע"ג- 2012 .
 
ניסיון מקצועי:
 א.          עבור בעל תואר אקדמי לעיל:           4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
  ב.          עבור הנדסאי רשום:                      5 שנות ניסיון  בתחום העיסוק הרלוונטי
 
כישורים אישיים:
יחסי אנוש מעולים, אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות, יוזמה, קפדנות, דייקנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות, יכולת ארגון ותכנון, בעל/ת ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי, כושר התבטאות בכתב ובעל פה.
 
כללי
מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לעיריית יקנעם עלית את המסמכים הבאים:
·         קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות).
·         תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת (השכלה, השתלמויות וכיו"ב).
·         שאלון למשרה פנויה כשהוא ממלוא וחתום ע"י המועמד/ת (מופיע באתר האינטרנט של העירייה)
·         שאלון  לאיתור חשש לניגוד עניינים (מופיע באתר האינטרנט של העירייה).
המועמדים מתבקשים להגיש כל המסמכים הנ"ל למנהלת משאבי האנוש של עיריית  
יקנעם עלית,  רח' צאלים 1 יקנעם עבור משאבי אנוש, או האמצעות פקס.
 04-9596058, או במייל limors@yoqneam.org.il.  מועמדות שתגיע ללא כל  הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן  המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה.
 המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו: _06/08/2017_בשעה 08:00
פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי משאבי אנוש בטלפון: 04-9596025
בכבוד רב,
 
סימון אלפסי
ראש עיריית יקנעם עלית
 
 
 
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך. זאת בהתאם
להוראת סעיף 8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח - 1988.
 
קישורים נוספים