הקלטות ישיבות מועצה

 

קובץ שמע
הרחב שנה : 2016 ‏(3)

 הקלטות ישיבות מועצת עיר