אמנה לאיכות השירות

  • הננו מתחייבים אישית למעורבות ופעילות לקידום איכות השירות בעיריית יקנעם עילית.
  • הננו מתחייבים אישית על מתן שירות אדיב, מקצועי, אמין ויעיל למען תושבי העיר. 
  • הננו מתחייבים אישית להבטיח את איכות החיים של התושבים,​ תוך יצירת סכיבה נעימה ונוחה. 
  • אנו נפעל באופן מתמיד למען קיצורי הזמנים במתן מענה לפניות התושבים. אנו מתחייבים אישית לתת שירות תוך יחס של כבוד, דרך ארץ והקפדה על זכויות מקבל השירות. 

ולראייה באנו על החתום: 

אמנה לאיכות השירות