דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
רישום לחינוך
גלריית תמונות
הרשמה לדיוור

החברה הכלכלית לפיתוח

סימון אלפסי ראש hevra.gifהעיר ויו"ר הדירקטוריון

טלפון :   04-6888766
פקס :    04-6888915
כתובת:   ת.ד. 328 יקנעם,  20692

דוא"ל - EcoComp@yoqneam.org.il 

תחומי פעילות החברה:

  • פיתוח ושיווק פארק ית"מ – יקנעם תעשיות מדע.
  • ניהול פרויקטים.
  • פינוי אשפה וגזם בישוב. לחברה משאיות אשפה המפנות את האשפה ואת הגזם בישוב.
  • הקמת מרכז ספורט ונופש.

אודות החברה

החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם היא תאגיד עירוני בבעלות הרשות המקומית.

בהיות החברה העירונית חברה בעירבון מוגבל, אין היא שונה מבחינה משפטית- עסקית מכל חברה בע"מ והיא פועלת כגוף עסקי לכל דבר ועניין.

החברה פועלת כמשק סגור, בעל מדדי הצלחה כלכליים. הפעילות היא בעלת אופי משימתי ויעדים ברורים.

העברת פעולות מסוימות מהרשות לחברה העירונית מכילה יתרונות תפעוליים וכלכליים.

יתרונותיה של החברה הכלכלית על פני הרשות הם בכך שהחברה העירונית נמצאת למעשה בנקודת מפגש שבין צרכי השוק לבין מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות ובין בעלי ההון (היזמים).

החברה הכלכלית נמצאת למעשה בצומת שבין התחום העסקי, בו ההתנהגות מוכתבת ע"י שיקולים של יעילות ורווח, לבין התחום השלטוני, ציבורי בו השיקולים המנחים הם מינהל תקין ושמירה על אינטרס ציבורי.

החברה הכלכלית יקנעם מסוגלת לזהות, ליצור ולעודד יוזמות כלכליות, בתחומים בהם הסקטור הפרטי חושש להשקיע, מסיבות של סיכון עסקי גבוה, או חשש מפני עיכובים בירוקרטים.

הכוונה ביזמות עסקית כלכלית בישוב היא ליצור ולקדם פרויקטים כלכליים לרווחת תושבים, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית.

החברה הכלכלית היא גוף מצומצם הקונה שירותים מגופים שונים ומתנתק מהגוף נותן השירות מיד לאחר גמר ביצוע הפרויקט.

החברה נועדה לגשר בין העירייה שהיא הגוף הקובע והמבצע מדיניות עירונית, לבין הסקטור הפרטי – בעל משאבים, הכלים והאוריינטציה העסקית.

ניהול פרויקטים כלכליים וציבוריים בקנה מידה משמעותי הפכו בשנים האחרונות את החברות הכלכליות לגורם דומיננטי בפיתוח הכלכלי של הרשויות המקומיות.

החברה הכלכלית צריכה לשמש כגשר וכלי לפיתוח וקידום הרשות המקומית באמצעות יזמות כלכלית ופיתוח כלכלי.

 

למכרז פומבי מס' 01/2017 , הקליקו על הקישור.

49802 פרסום מכרז 2017 טיילת שדרות רבין שלב ב ושצפים בשכונת שער הגיא.pdf49802 פרסום מכרז 2017 טיילת שדרות רבין שלב ב ושצפים בשכונת שער הגיא.pdf

 

קישורים נוספים