דוחות העירייה

  
  
  
הרחב קטגוריה : דוח ביקורת מבקר העירייה ‏(3)
הרחב קטגוריה : דוח הסכמים קואליציוניים ‏(1)
הרחב קטגוריה : דוח כספי חברות עירוניות ‏(1)
הרחב קטגוריה : דוח מקבלי השכר הגבוה לפי תפקידים ‏(1)
הרחב קטגוריה : דוח תלונות הציבור ‏(6)
הרחב קטגוריה : דוחות כספיים ‏(14)
הרחב קטגוריה : חוק חופש המידע ‏(4)
הרחב קטגוריה : תקציב העירייה ‏(5)