העיר כשטבע פוגש קידמה וחדשנות

 תוכנית מתאר יקנעם - כשטבע פוגש קידמה וחדשנות

תוכנית פעולות הרשות המתוכננת 2015 - 2020

מטרת התוכנית- פיתוח וקידום העיר

 תוכנית חומש.pdfתוכנית חומש.pdf

​ מבנה ארגוני 2016.pdf