לזכרם

יום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה

  
  
  
  
דף יזכורמסנן
סמל ראשוןשוורץ אליהוהנדסה16/07/1951שוורץ אליהו
טוראישושו יצחקהקשר05/06/1957שושו יצחק
סמלאלון אריהרגלים05/06/1967אלון אריה
טוראיאסולין רפאלהג"א06/06/1967אסולין רפאל
טוראימיארה רפאלכללי14/04/1970מיארה רפאל
סמלטפרו רפאלהאויר 06/10/1973טפרו רפאל
סמלששון הרצלשריון06/10/1973שושן הרצל
טוראיבוחבוט שמעוןרגלים08/08/1975בוחבוט שמעון
רב סמןדדון משההאוויר 14/10/1976דדון משה
רב טוראיבן חמו דודצנחנים10/05/1977בן חמו דוד
טוראיאלטרמן שמעוןכללי18/02/1983אלטרמן שמעון
סמלחי ציון יוסףצנחנים03/10/1983חי ציון יוסף
רב סמל ראשון  עזרא יוסףטכנולוגיה ואחזקה06/12/1985עזרא יוסף
רב טוראיגורליק בוריסחיל תותחנים12/11/1986גורליק בוריס
טוראיאגוזי יוסףמשמר הגבול 26/09/1988אגוזי יוסף
רב טוראי שלום רןטכנולוגיה ואחזקה 21/04/1991שלום רן
חלל פעולות האיבהמשלי דוד26/06/1994משלי דוד
רב סרןיוגב לירוןשריון01/02/2001לירון יוגב
טוראיאליאסקו בועזהתחזוקה10/07/2001אליאסקו בועז
חלל פעולות האיבה נימצוב מרינה04/10/2001
חלל פעולות האיבה חדד רבקה02/12/2001רבקה חדד
סמל ראשוןקולבסקי אלההאוויר 16/04/2006קולבסקי אלה
חלל פעולות האיבה בן שמעון שמואל16/07/2006בן שמעון שמואל
סמלגלעדי אוהדהאוויר 18/07/2008גלעדי אוהד
טוראישמאקוב אליהנח"ל04/01/2010שמאקוב אליה
כללייאזצ'ו אמנשרב טוראי10/02/2012יאזצו אמנש