לזכרם

יום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה

 

  
  
  
  
סמל ראשוןשוורץ אליהוהנדסה16/07/1951
טוראישושו יצחקהקשר05/06/1957
סמלאיברן אריהרגלים05/06/1967
טוראיאסולין רפאלהג"א06/06/1967
טוראימיארה רפאלכללי14/04/1970
סמלטפרו רפאלהאויר 06/10/1973
סמלששון הרצלשריון06/10/1973
בוחבוט שמעוןרגלים08/08/1975
רב סמןדדון משההאוויר 14/10/1976
רב טוראיבן חמו דודצנחנים10/05/1977
טוראיאלטרמן שמעוןכללי18/02/1983
חי ציון יוסףצנחנים03/10/1983
רב סמל עזרא יוסףחימוש06/12/1985
רב טוראיגורליק בוריסהאוויר 12/11/1986
אגוזי יוסףמשמר הגבול 26/09/1988
שלום רןחיל החימוש 21/04/1991
חלל פעולות האיבהמשלי דוד26/06/1994
רב סרןיוגב לירוןשריון01/02/2001
אליאסקו ההתחזוקה10/07/2001
חלל פעולות האיבה נימצוב מרינה04/10/2001
חלל פעולות האיבה חדד רבקה02/12/2001
סמל ראשוןקולבסקי אלההאוויר 16/04/2006
חלל פעולות האיבה בן שמעון שמואל16/07/2006
גלעדי אוהדהאוויר 18/07/2008
שמאקוב אליהנח"ל04/01/2010
כללייאזצ'ו אמנש10/02/2012