מפת העיר

לצפייה במפה Yoknem_mp.pdf
למפה הנדסית GIS

מפת התמצאות