אגף בטחון ופיקוח

קב"ט העירייה - חיים ביטון

מזכירות אגף הביטחון- 9596044 - 04

באחריות אגף הביטחון:

  • אבטחת מוסדות חינוך ומבנה ציבור
  • אכיפת החוק וחוקי עזר
  • טיפול ואחזקת מקלטים
  • אחזקת מחסני מל"ח פס"ח

סמכויות וביצוע  האכיפה :

במחלקת הפיקוח העירוני בעירייה הוסמכו מספר פקחים לביצוע אכיפה על פי החוק.

עישון במקומות ציבוריים - יש להפנות במישרין למוקד העירוני בטלפון מס' 106 או 04-9891150 או במייל moked106@yoqneam.org.il .

 מניעת עישון במקומות ציבוריים.pdf

מבוקש שכל תלונה תהייה מלווה בתיעוד מלא ופרטים מפורטים על האירוע בכדי שניתן יהיה לטפל בה באופן ענייני ומלא לרבות מתן תשובה למתלונן.