עיריית יקנעם ושלוחות העירייה

טלפונים עיריית יקנעם.pdfטלפונים עיריית יקנעם.pdf 

​מחלקה

​טלפון

​פקס

​דואל​

​מוקד השירות העירוני​106 
מחוץ ליקנעם
04-9891150
​04-9590173Moked106@yoqneam.org.il​ 
​לשכת ראש העיר​04-9596057/6​9890260Monik@yoqneam.org.il  
​מזכיר/גזבר ​9596060​9596059Zoharcn@yoqneam.org.il  
​דובר​9596054​9890260Royia@yoqneam.org.il  
​במקר העירייה​9596085​9596003Rafit@yoqneam.org.il  
​יועצת משפטית​9596042​9596104Mishpati@yoqneam.org.il  
​מנהל תפעול​9596023​9593796Natalik@yoqneam.org.il  
​אגף החינוך​9596078​9596076Magio@yoqneam.org.il  
​מינהל כספים​9596063​9596026  rebeka@yoqneam.org.il 
​מהנדסת העיר /מינהל הנדסה​9596031​9894641Rina@yoqneam.org.il
​הוועדה לתכנון ובנייה​9596095​9891668Vaada@yoqneam.org.il  
​אגף ביטחון ופיקוח​9596044​9892175Bitonh@yoqneam.org.il  
​ניידת שיטור קהילתי​05260326909892175Bitonh@yoqneam.org.il  
​המחלקה לשירותים חברתיים​9596009​9892886

​irisb@yoqneam.org.il  

​רכש​9596045/6​9590642Orit@yoqneam.org.il  
​תברואה​9590803​9590877

​liorg@yoqneam.org.il​​​

​שפ"ע- שיפור פני העיר​9596037​9590428Sarar@yoqneam.org.il  
​גינון​9894242​9594925Rafi@yoqneam.org.il  
​קליטה/ שירות לאזרח​9596048​9596049Shil@yoqneam.org.il  
​תיאום עירייה תעשייה​9596083​9596086Butnaru@yoqneam.org.il  
​מנהל בטיחות​9596001​15349596001
​המחלקה לרישוי עסקים​9596072​9935851Havay@yoqneam.org.il  
​ווטרינר עירוני​9596028​8218241​ariehs@yoqneam.org.il​
​מחלקת אירועים ומתקנים​95960909596090Yoel@yoqneam.org.il  
​גבייה​9596071
9594884/5
​9594886yoqneam1@milgam.co.il  
​תאגיד המים​1800800223
048569696
 8569666 -04​taged@yoqneao.org.il 
​השירות הפסיכולוגי​9596061​9592890​​
​קידום תכניות מעכתיות/עיר ללא אלימות​9596002​9596076Efratn@yoqneam.org.il  
​המרכז להעצמה ופיתוח קהילתי​9592664
9592669
​9592659Shoshz@yoqneam.org.il  
​האגודה לתרבות הדיור​9596032​9593795​at.diur@yoqneam.org.il 
​רשת המרכזים הקהילתיים​9893986​9893110Matnas-y@matnasim.co.il  
​רשת מרכזי הספורט​9597061​6888233Hapoely@walla.com  
​מרכז צעירים​9591236​9935138​gili@bthere.org.il 
​מרשם תושבים​9596043​9596043Bruriak@yoqneam.org.il  
​ספרייה עירונית ​9935766​9590026Yoqneam@library.org.il  
​יחידה סביבתית ​9590667​8213525​elay@yoqneam.org.il