עיריית יקנעם ושלוחות העירייה

​מחלקה

​טלפון

​פקס

​דואל​

​מוקד השירות העירוני​106 
מחוץ ליקנעם
04-9891150
​04-9590173Moked106@yoqneam.org.il​ 
​לשכת ראש העיר​04-9596057/6​9890260Zoharcn@yoqneam.org.il  
​מנכ"לית העירייה​9596082​9596059 monik@yoqneam.org.il
​דובר​9596054​9890260Royia@yoqneam.org.il  
​מבקר העירייה​9596085​9596003 motyz@yoqneam.org.il
​יועצת משפטית​9596042​9596104Mishpati@yoqneam.org.il  
​מנהל תפעול​9596023​9593796mosheb@yoqneam.org.il
​אגף החינוך​9596078​9596076Magio@yoqneam.org.il  
​מינהל כספים​9596063​9596026  michalgo@yoqneam.org.il
​מהנדס העיר /מינהל הנדסה​9596031​9894641Rina@yoqneam.org.il
​הוועדה לתכנון ובנייה​9596095​9891668Vaada@yoqneam.org.il  
​אגף ביטחון ופיקוח​9596044​9892175Bitonh@yoqneam.org.il  
​ניידת שיטור קהילתי​05260326909892175Bitonh@yoqneam.org.il  
​המחלקה לשירותים חברתיים​9596009​9892886tamir@yoqneam.org.il
​רכש​9596045/6​9590642Orit@yoqneam.org.il  
​תברואה​9590803​9590877nahshon.a@yoqneam.org.il
​שפ"ע- שיפור פני העיר​9596037​9590428gershon@yoqneam.org.il
​גינון​9894242​9594925Rafi@yoqneam.org.il  
​קליטה/ שירות לאזרח​9596048​9596049Shil@yoqneam.org.il  
ממונה חופש המידע ​9596056​9596059​  zoharcn@yoqneam.org.il
רשות האוכלוסין וההגירה ​3450*​

זימון תורים אפליקצית

MYVISIT 

שלוחת משרד הפנים ממוקמת בקניון G , בכניסה ליקנעם קומת כניסה. (לתושבי יקנעם והסביבה)

​המחלקה לרישוי עסקי​9596072​9935851Havay@yoqneam.org.il  
​ווטרינר עירוני​9596028​8218241​ariehs@yoqneam.org.il​
​מחלקת אירועים ומתקנים​95960909596090Yoel@yoqneam.org.il  
​גבייה​9596071
9594884/5
​9594886yoqneam1@milgam.co.il  
​תאגיד המים​1800800223
048569696
 8569666 -04pniyot@mayanot-h.co.il  
​השירות הפסיכולוגי​9596061​9592890haya@yoqneam.org.il​​
​קידום תכניות מערכתיות/עיר ללא אלימות​9596002​9596076Efratn@yoqneam.org.il  
​המרכז להעצמה ופיתוח קהילתי​9592664
9592669
​9592659  avishag@yoqneam.org.il
​האגודה לתרבות הדיור​9596032​9593795​at.diur@yoqneam.org.il 
​רשת המרכזים הקהילתיים​9893986​9893110Matnas-y@matnasim.co.il  
​רשת מרכזי הספורט​9597061​6888233Hapoely@walla.com  
​מרכז צעירים​9591236​9935138adva.h@bthere.org.il
רעות פריבאי​9596060​reutf@yoqneam.org.il
​ספרייה עירונית ​9935766​9590026Yoqneam@library.org.il  
​יחידה סביבתית ​9590667​8213525 anna_h@yoqneam.org.il