מבנה ארגוני

מבנה ארגוני -  עיריית יקנעם

  •  מספר הבכירים ברשות,  מדרג מנהל מחלקה ומעלה, 22 נשים,  14 גברים

מבנה ארגוני 2016.pdf