יחידות העירייה

מרכזיה ראשית ונתב שיחות:   9596000 - 04

  
  
  
  
  
הרחב יחידה : דוברות ‏(1)
הרחב יחידה : הלשכה המשפטית ‏(2)
הרחב יחידה : הנדסה ‏(7)
הרחב יחידה : וועדה מקומית ‏(6)
הרחב יחידה : חברה ורווחה ‏(31)
הרחב יחידה : חינוך ‏(12)
הרחב יחידה : כספים ‏(3)
הרחב יחידה : לשכה ‏(4)
הרחב יחידה : מבקר ‏(2)
הרחב יחידה : מזכיר ‏(3)
הרחב יחידה : מנכ"לית ‏(2)
הרחב יחידה : תפעול ‏(18)