משאבי אנוש

דרושים / מכרזי כח אדם עירוניים | טופס למבקש משרה בעירייה

מנהלת המחלקה:   לימור סלע
טלפון:                 04-9596025
פקס:                  04-956058
דואר אלקטרוני:    limors@yoqneam.org.il
 
מחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל ההיבטים הקשורים במשאב האנושי בארגון.
מהשלב שטרם קליטתו בעירייה, במהלך תקופת העסקתו, סיום העסקתו בעירייה ולאחר פרישתו.
פעילות המחלקה כוללת: קליטת עובדים חדשים, קידום, פיתוח וטיפוח עובדים, טיפול בתחומי הדרכה, פרישה וגמלאות, תקנות ותנאי שירות, ביקורת נוכחות, טיפול בנושאי רווחה, כוח אדם בחירום ונושאים אחרים.
 
למשלוח קורות החיים יש לצרף "טופס למבקש משרה בעירייה" מלא