משאבי אנוש

דרושים / מכרזי כח אדם עירוניים | טופס למבקש משרה בעירייה

מנהלת המחלקה:   לימור סלע
טלפון:                 04-9596025
פקס:                  04-956058
דואר אלקטרוני:    limors@yoqneam.org.il
 
מחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל ההיבטים הקשורים במשאב האנושי בארגון.
מהשלב שטרם קליטתו בעירייה, במהלך תקופת העסקתו, סיום העסקתו בעירייה ולאחר פרישתו.
פעילות המחלקה כוללת: קליטת עובדים חדשים, קידום, פיתוח וטיפוח עובדים, טיפול בתחומי הדרכה, פרישה וגמלאות, תקנות ותנאי שירות, ביקורת נוכחות, טיפול בנושאי רווחה, כוח אדם בחירום ונושאים אחרים.
 

התפלגות עובדים עפ"י מגדר

נקבה​446​
זכר​158​
יהודים​580​
לא יהודים​24​
יוצאי העדה האתיופית ​31​

סה"כ​

604 ​

 
למשלוח קורות החיים יש לצרף "טופס למבקש משרה בעירייה" מלא