מזכיר

מזכיר העירייה:​ ​יוסי מז​​רחי 
טלפון:​ 04-9596060​
פקס:​ 04-9596059​ ​
דואר אלקטרוני:​ zoharcn@yoqneam.org.il
ימי קבלת קהל:​ יום ב' אחה"צ 16:00 – 18:00​
​ מפגשים נוספים בהתאם לצרכי התושבים ובתיאום מראש​

 תפקידים

  • המזכיר אחראי על תפעול מחלקות העירייה ויישום החלטות מועצת העיר.
  • אחראי לזימון ועדות הרשות.
  • עוקב אחר ביצוע החלטות ההנהלה.
  • מסייע בגיבוש מדיניות בנושאי ניהול.
  • הנחיית מנהלי המחלקות הכפופים לו, באשר למדיניות הרשות.
  • ממונה על גיבוש תוכניות עבודה ותכנון אסטרטגי.
  • אחראי על גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין.