מנכ"לית

מנכ"לית  העירייה:​ ​מוניק קונפינו
טלפון:​ 04-9596082​
פקס:​ 04-9596079​ ​
דואר אלקטרוני:​ monik@yoqneam.org.il 
ימי קבלת קהל:​ בתיאום מראש
​ מפגשים נוספים בהתאם לצרכי התושבים ובתיאום מראש​

 תפקידים

  • המנכל"ית  אחראית על תפעול מחלקות העירייה ויישום החלטות מועצת העיר.
  • אחראית לזימון ועדות הרשות.
  • עוקבת אחר ביצוע החלטות ההנהלה.
  • מסייעת  בגיבוש מדיניות בנושאי ניהול.
  • הנחיית מנהלי המחלקות הכפופים לה, באשר למדיניות הרשות.
  • ממונה על גיבוש תוכניות עבודה ותכנון אסטרטגי.
  • אחראית על גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין.