ניהול הרשאותניהול הרשאות

שם

מנהל

ועד הורים

חזון

כתובת

טלפון

פקס

קישור

דואל

תמונה

קטגוריה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

חמ"ד הדסים

הדסים (ממ"ד)
מנהל:עירית דובדבני
כתובת:שדרות רבין 15
טלפון:9893258 - 04
פקס:9590324 - 04
קטגוריה:יסודי
לאתר בית הספר
חזון בית הספר
הורים.תלמידים ומורים יקרים!
אבן היסוד של בית חינוך "הדסים" מושתת על יסודות לימוד התורה וקיום המצוות מתוך אהבת התורה.העם והארץ.

בית חינוך "הדסים" שואף מעצם מהותו להעניק לתלמידנו ערכים של יהדות.דעת ושליטה בכל מקצועות הלימוד והמיומנויות הנדרשות כדי להביאם להישגים לימודיים מיטביים.

בית חינוך "הדסים" מעניק לתלמידנו כישורים חברתיים שמטרתם:פיתוח וטיפוח מעורבות פעילה בתחומי החברה והקהילה ונטילת אחריות חברתית ולאומית.

בית החינוך "הדסים" שוקד על יצירת אקלים חברתי שבבסיסו מונע הרעיון של היענות לשונות וקבלת הזולת בהתאם לצרכיהם האינדיבדואליים תוך גילוי סובלנות וסבלנות.

בכך אנו מסכמים את ייעודנו ומגמתנו החינוכיים.בהתאם לכתוב:
"ואהבת את ה' -ואהבת לרעך כמוך-דרך ארץ קדמה".
עקרי סמדר