חינוך יסודי

​המחלקה לחינוך יסודי- יקנעם

אנחנו כאן כי הכול חינוך!

לרישום תלמידים לכיתה א' לשנת הלימודים  תשע"ט  CityEdu.co.il

מנהלת המחלקה לחינוך יסודי: איריס סלע
טלפון: 04-9596077/8   

 מייל:   iris@yoqneam.org.il 

נהלי רישום כיתה א תשעט.pdf 

ביקנעם לומדים כ-2200 תלמידים ב-5 בתי ספר יסודי בחינוך הממלכתי והממ"ד.

המחלקה לחינוך יסודי חותרת לשיפור ההישגיים האישיים של כל תלמיד ותלמידה תוך מיצוי ומצויינות של כל אחד ואחת, ומבקשת להעניק הזדמנות שווה לכל הילדים ממגוון שכבות האוכלוסייה תוך שיתוף פעולה מלא עם כל השותפים תומכי הלמידה.לפיכך עוסקת המחלקה בטיפוח טיב הלמידה והבטחת איכותה באופן מערכתי ויישובי, בתמיכה מערכתית רחבה הרואה את התלמיד כפרט , בחתירה לטיוב מתמיד ביחסי הגומלין בין המערכות והמסגרות השונות המקיפות את הילד לאורך היום, בייזום והבאת תוכניות עירוניות וייחודיות לבתי החינוך - כל זאת תוך מתן אוטונומיה בית ספרית ושמירה על ייחודיות בתי החינוך.תפיסה זו משמשת בסיס לתכנון עבודת המחלקה בשנים הבאות.  

שיתופי פעולה  

סיוע מרבי ניתן לבתי הספר, במטרה לקדם יעדים ומטרות  של משרד החינוך ומטרות עירוניות , תוך שיתוף פעולה ותאום עם מפקחי משרד החינוך השותפים העיקריים לעשייה הברוכה בכל המסגרות,שפ"ח ,המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקות העירייה השונות ,הנהגות הורים ,מתנ"ס ועוד.

תחומי פעילות  

בין תחומי הפעילות של האגף לחינוך יסודי:  

  • ביצוע ובקרה על תכניות עבודה-מפגש חודשי עם מנהלות בתי החינוך להערכה ומעקב אחר תוכניות קיימות.​
  • ייזום תכניות לשיפור ההישגים בבתי הספר-מעברים,רצף חינוכי ועוד.
  • ריכוז תוכניות עירוניות והפעלת יוזמות ייחודיות, כגון: "פרוייקט שח מט", תוכנית "זוזו" לכיתות ה-ו  והשכלה ספורטיבית לכיתות ג-ד, תוכניות מוסיקה בבתי הספר , ירוקנעם, "מתנדבים בחינוך" ועוד..
  • קיום פורום מנהלים אחת לחודש הפועל על פי מתווה פעולה שנקבע בהתאם למדיניות משרד החינוך והעירייה.
  • שיפור איכות הפעילות החינוכית והמינהלית וסל התוכניות והשירותים לתלמיד, להורים ולאנשי המקצוע.

 העברות מבתי החינוך-העברות מבתי החינוך, לרבות מעבר דירה, יתקיימו בשבוע הרישום וכפוף למועד המועבר ע"י משרד החינוך. הבקשות תתקבלנה בכתב. וועדת "מעברים"  מתכנסת פעמיים בשנה.

טפסים

  
בקשה לאישור לימודי חוץ
בקשה לביטול רישום
בקשה לרישום בבית חינוך ביקנעם
טופס בקשת העברה בין בתי החינוך בעיר
טופס בקשת העברה בקשה חריגה
טופס בקשת העברה כיתה א
טופס בקשת העברה לשינוי רישום תשעט
טופס חיוב כרטיס אשראי
כתב הצהרה הורה עצמאי
כתב הצהרה והתחייבות