קצין ביקור סדיר

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה

מרכזת היחידה:​ תמר משה​
טלפון:​ ​04-9596073
פקס:​ 04-9596076​
דואר אלקטרוני:​ tamar@yoqneam.org.il
​ ​
קב"ס:​ אביב אמיר
טלפון:​ 04-9596084​
פקס:​ 04-9596076​
דואר אלקטרוני:​ ​avivam@yoqneam.org.il

לכל ילד וילדה, נער ונערה במדינת ישראל בכלל וביקנעם בפרט, יש מקום אליו הוא הולך מדי יום... מקום זה צריך לאפשר לכל אחד ללמוד, להתקדם, לצמוח ולפרוח כתוצאה מנתינה ואהבה.
תפקידנו למצוא עבור כל ילד וילדה, נער ונערה את אותו מקום מיוחד שבו הוא יצמח ויפרח

הקב"ס - קצין ביקור סדיר ומניעת נשירה - הינו הגורם המקצועי מטעם משרד החינוך, הפועל ברשות המקומית כדי להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בגנים ובבתי הספר על פי חוק לימוד חובה - ולהגיע למצב של 0% נשירה!
תפקידו של הקב"ס - לקיים תהליכי פיקוח והנחיה לשם מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ע"י זיהוי בזמן של בעיות ומציאת מסגרת חינוכית מתאימה.

המחלקה עוסקת בטיפוח אוכלוסיות חלשות ומניעת נשירתן ממסגרות לימודיות, תוך מעקב צמוד אחר תלמידים בגילאי 5-16 העלולים להיפלט או שנפלטו ממסגרות לימודיות וזאת במטרה לשלבם בחברה ובמסגרות לימוד נורמטיביות תוך מתן הזדמנות אמיתית מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת.