חינוך מיוחד

מנהלת המחלקה: שרי סולומון
טלפון:​ 04-9596080​
פקס:​ 04-9596076​
דואר אלקטרוני:​ saris@yoqneam.org.il

המחלקה לחינוך מיוחד אחראית על השמתו של כל ילד בעל צרכים מיוחדים במסגרת לימודים מותאמת לחריגות שנקבעה לו ע"י הגורמים המאבחנים.
המחלקה עוסקת בפיתוח ויצירת מסגרות שיתנו מענה הולם לכל תלמיד ביישוב.
תחילת התהליך בהפניית התלמיד לוועדת השמה וסיומו במציאת המסגרת המתאימה ביישוב או מחוצה לו.

כיום ישנם: 5 גנים לחינוך מיוחד לילדים בעלי עיכוב שפתי.

ביישוב קיימות כיתות מקדמות – כיתות ללקויי למידה, כיתות לילדים על המנעד האוטיסטי וכיתות לילדים בעלי הפרעות רגשיות בבתי הספר, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
ילדים בלקויות אחרות וצרכים אחרים מוסעים ללמוד בבתי ספר מותאמים מחוץ ליישוב בהסעות מיוחדות שבהם מלווה צמוד.
ילדים מגיעים למסגרות החינוך המיוחד אחרי שעברו ועדת השמה. ההפניה לוועדת השמה נעשית בדר"כ ע"י מנהל המסגרת החינוכית:  גן או בי"ס. גם הורים יכולים לבקש עבור ילדם ועדת השמה.

ועדת ההשמה מורכבת מנציג משרד החינוך, נציג שרות פסיכולוגי ונציגת הרשות שהיא מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד ו/או  מנהלת אגף החינוך. הועדה קובעת את הזכאות לחינוך מיוחד, את סוג המסגרת ואת קוד הלקות של התלמיד.
בעקבות החלטת ועדת ההשמה נקבע השיבוץ של התלמיד.
התהליך מתחיל מינואר לצורך השמה בשנה שאחרי ומסתיים בשיבוץ התלמיד למסגרת במהלך יוני/יולי.

לאורך שנת הלימודים עוקבת המחלקה אחרי התקדמותם של התלמידים ומלווה את מסגרות החינוך בטיפול בילדים חלק מהילדים בעלי הצרכים המיוחדים משולבים בכיתות רגילות ולהם סייעת אישית צמודה.

המחלקה לחינוך מיוחד מטפלת גם בגיוס סייעות רפואיות לילדים בעלי אלרגיה בגני הילדים
ובכיתות הצעירות. כך גם דואגת המחלקה להנגשה אקוסטית של כיתות בהן לומד תלמיד  לקוי שמיעה.

בחסות המחלקה – טיפול בשעות הפנאי של ילדי צמי"ד ומשפחותיהם ביצירת פעילויות ובתיווך לפעילויות קיימות. מתן פתרונות לפרט ולקבוצה בחינוך הבלתי פורמלי. ​